Erfgoedactoren

Indicatoren

Partners

Actoren

Welke data?

Dit thema bevat indicatoren over actoren en partners die een verantwoordelijkheid delen in de Vlaamse onroerenderfgoedzorg en die de Vlaamse overheid erkent of subsidieert.

Het erkennen van goed vakmanschap en een kwaliteitsvolle onroerenderfgoedzorg vormt een steunpijler bij het responsabiliseren van besturen en sensibiliseren van de burger.