Geweigerde erkenningen

Indicator

Het aantal geweigerde erkenningen, verdeeld volgens type erkenning, zijnde erkenning als archeoloog of als metaaldetectorist

Indicatornr.

evarch 07

Meeteenheid

Aantal geweigerde erkenningen

Meetmethode

Telling van het aantal weigeringen

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Personen die niet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor de aanduiding als erkend archeoloog of erkend metaaldetectorist kunnen hun aanvraag geweigerd zien.

De indicator telt het aantal geweigerde erkenningen voor de aanduiding als archeoloog of als metaaldetectorist.

Tabel

jaar

weigering

aantal

2022

Archeoloog type 1

2

2022

Archeoloog type 2

1

2022

Metaaldetectorist

0

Toelichting

In 2022 weigerde het agentschap Onroerend Erfgoed 3 erkenningsaanvragen. 2 aanvragen voor erkend archeoloog type 1 en 1 aanvraag voor erkend archeoloog type 2.

Het agentschap weigerde deze aanvragen omdat ze niet voldeden aan de erkenningsvoorwaarden of omdat de aanvraag zelf onontvankelijk was.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referentie

Databank erkenningen