Geweigerde erkenningen

Indicator Het aantal geweigerde erkenningen, verdeeld volgens type erkenning, zijnde erkenning als archeoloog of als metaaldetectorist
Indicatornr. evarch 07
Meeteenheid Aantal geweigerde erkenningen
Meetmethode Telling van het aantal weigeringen
Brondata Download brondata

Omschrijving

Personen die niet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor de aanduiding als erkend archeoloog of erkend metaaldetectorist kunnen hun aanvraag geweigerd zien.

De indicator telt het aantal geweigerde erkenningen voor de aanduiding als archeoloog of als metaaldetectorist.

Tabel

jaar weigering aantal
2020 Archeoloog type 1 4
2020 Archeoloog type 2 1
2020 Metaaldetectorist 61

Toelichting

In 2020 weigerde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 66 erkenningsaanvragen. 4 aanvragen voor erkend archeoloog type 1, 1 aanvraag voor erkend archeoloog type 2 en 61 voor metaaldetectoristen.

Het agentschap weigerde deze aanvragen omdat ze niet voldeden aan de erkenningsvoorwaarden of omdat de aanvraag zelf onontvankelijk was.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022