Geweigerde erkenningen

Indicator

Het aantal geweigerde erkenningen, verdeeld volgens type erkenning, zijnde erkenning als archeoloog of als metaaldetectorist

Indicatornr.

evarch 07

Meeteenheid

Aantal geweigerde erkenningen

Meetmethode

Telling van het aantal weigeringen

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Personen die niet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor de aanduiding als erkend archeoloog of erkend metaaldetectorist kunnen hun aanvraag geweigerd zien.

De indicator telt het aantal geweigerde erkenningen voor de aanduiding als archeoloog of als metaaldetectorist.

Tabel

jaar

weigering

aantal

2021

Archeoloog type 1

4

2021

Archeoloog type 2

4

2021

Metaaldetectorist

60

Toelichting

In 2021 weigerde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 68 erkenningsaanvragen. 4 aanvragen voor erkend archeoloog type 1, 4 aanvragen voor erkend archeoloog type 2 en 60 voor metaaldetectoristen.

Het agentschap weigerde deze aanvragen omdat ze niet voldeden aan de erkenningsvoorwaarden of omdat de aanvraag zelf onontvankelijk was.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2021

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2022

Datum publicatie volgende meting

15-03-2023

Referentie

Databank erkenningen