Geweigerde erkenningen

Indicator Het aantal geweigerde erkenningen, verdeeld volgens type erkenning, zijnde erkenning als archeoloog of als metaaldetectorist
Indicatornr. evarch 07
Meeteenheid Aantal geweigerde erkenningen
Meetmethode Telling van het aantal weigeringen
Brondata Download brondata

Omschrijving

Personen die niet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor de aanduiding als erkend archeoloog of erkend metaaldetectorist kunnen hun aanvraag geweigerd zien.

De indicator telt het aantal geweigerde erkenningen voor de aanduiding als archeoloog of als metaaldetectorist.

Tabel

jaar weigering aantal
2019 Archeoloog type 1 7
2019 Archeoloog type 2 2
2019 Metaaldetectorist 32

Toelichting

In 2019 weigerde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 41 erkenningsaanvragen. 7 aanvragen voor erkend archeoloog type 1, 2 aanvragen voor erkend archeoloog type 2 en 32 voor metaaldetectoristen.

Het agentschap weigerde deze aanvragen omdat ze niet voldeden aan de erkenningsvoorwaarden of omdat de aanvraag zelf onontvankelijk was.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 06-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-03-2021