Evaluatie erkenning onroerenderfgoedgemeente, IOED of onroerenderfgoeddepot

Indicator

Aantal intrekkingen, schorsingen en stopzettingen van erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en onroerenderfgoeddepots

Indicatornr.

65

Meeteenheid

Aantal intrekkingen, schorsingen en stopzettingen

Meetmethode

Registratie erkenningen

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Elke erkende onroerenderfgoedgemeente, intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of onroerenderfgoeddepot rapporteert jaarlijks aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

  • De erkende onroerenderfgoedgemeenten rapporteren jaarlijks hun doelstellingen, aangegane engagementen en hun beleidsinitiatieven die kaderen binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten;

  • De erkende IOED’s rapporteren over de uitvoering van hun onroerenderfgoedbeleidsplan;

  • De erkende onroerenderfgoeddepots stellen een inhoudelijk verslag op over hun werking, eventuele wijzigingen die betrekking hebben op hun erkenningsvoorwaarden en de tijdelijke en permanente opslag van materialen in het depot.

De erkenning van een onroerenderfgoedgemeente, IOED of onroerenderfgoeddepot is in principe van onbepaalde duur, maar kan worden geëvalueerd door de minister wanneer blijkt dat zij hun doelstellingen niet voldoende nastreven, hun rapportering onduidelijk is of onvoldoende aantoont dat de aangegane engagementen worden ingevuld. Na het doorlopen van een evaluatieprocedure kan de minister overgaan tot een schorsing en zelfs intrekking van de erkenning.

Een onroerenderfgoedgemeente, IOED of onroerenderfgoeddepot kan overigens ook zelf beslissen om niet langer erkend te zijn en aangeven aan de minister dat hij hun erkenning mag stopzetten.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal ingezette schorsingen, intrekkingen en stopzettingen van erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en onroerenderfgoeddepots.

Tabel

Onroerenderfgoedgemeenten

Jaar

Erkenning

Intrekking

Schorsing

Stopzetting

2015

Onroerenderfgoedgemeente

0

0

0

2016

Onroerenderfgoedgemeente

0

0

0

2017

Onroerenderfgoedgemeente

0

0

0

2018

Onroerenderfgoedgemeente

0

0

0

2019

Onroerenderfgoedgemeente

0

0

0

2020

Onroerenderfgoedgemeente

0

0

0

2021

Onroerenderfgoedgemeente

0

0

0

2023

Onroerenderfgoedgemeente

1

1

1

IOED’s

Jaar

Erkenning

Intrekking

Schorsing

Stopzetting

2015

IOED

0

0

0

2016

IOED

0

0

1

2017

IOED

0

0

0

2018

IOED

0

0

0

2019

IOED

0

0

0

2020

IOED

0

0

0

2021

IOED

0

0

0

2022

IOED

0

0

0

2023

IOED

0

0

0

Onroerenderfgoeddepots

Jaar

Erkenning

Intrekking

Schorsing

Stopzetting

2015

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

2016

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

2017

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

2018

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

2019

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

2020

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

2021

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

2022

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

2023

Onroerenderfgoeddepot

0

0

0

Toelichting

De rapportages van de IOEDs, onroerenderfgoedgemeenten en onroerenderfgoeddepots gaven aanleiding om een bezwaar te maken tegen de erkenning van 1 erkende onroerenderfgoedgemeente. Deze gemeente gaf zelf aan de erkenning te wensen intrekken. Er gebeurde geen voorafgaandeljke schorsing en de officiële evaluatieprocedure moest niet worden opgestart.

Er werden daarnaast nog geen erkenningen geschorst of ingetrokken. Het agentschap zet in op coaching en begeleiding van deze partners.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referentie