Subsidiebedrag per onroerenderfgoeddepot

Indicator

Het subsidiebedrag, vastgelegd voor erkende onroerenderfgoeddepots

Indicatornr.

46; evreg 119

Meeteenheid

Bedrag in euro

Meetmethode

Query in Orafin

Brondata

Download brondata

Omschrijving

In uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkend onroerenderfgoeddepot wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan dit depot. In de samenwerkingsovereenkomst wordt het bedrag van de jaarlijkse subsidie vastgelegd, alsook de looptijd van de overeenkomst. De subsidie mag worden aangewend voor zowel personeelskosten als werkingskosten.

Om te worden gesubsidieerd in het kader van een samenwerkingsovereenkomst moet een onroerenderfgoeddepot voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • erkend zijn;

  • een receptieve functie vervullen van gemeentegrensoverschrijdend belang;

  • beschikken over ofwel een calamiteitennetwerk ofwel een interdisciplinaire werking ofwel een specifiek thematische werking.

Het basisbedrag van de subsidie is 85.000 euro maar kan vermeerderen met een bepaald bedrag afhankelijk van bepaalde criteria zoals het aantal inwoners of de oppervlakte van het werkingsgebied waarin het depot zijn receptieve diensten verleent, de grootte van de collectie van het onroerenderfgoeddepot.

De indicator meet per lopende samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkend onroerenderfgoeddepot het subsidiebedrag dat per jaar wordt vastgelegd om hen in hun werking te ondersteunen.

Tabel

Jaar

Totaal bedrag in euro

2.016

905.000

2.017

850.000

2.018

935.000

2.019

1.105.000

2.020

1.124.004

2.021

1.124.000

2.022

1.204.286

Toelichting

In 2022 ontvingen in totaal 15 erkende onroerenderfgoeddepots een algemene werkingssubsidie van 80.285 euro. In totaal legde het agentschap Onroerend Erfgoed in 2022 1.204.285 euro vast voor erkende onroerenderfgoeddepots.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referenties