Subsidiebedrag per onroerenderfgoeddepot

Indicator Het subsidiebedrag, vastgelegd voor erkende onroerenderfgoeddepots
Indicatornr. 46; evreg 119
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

In uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkend onroerenderfgoeddepot wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan dit depot. In de samenwerkingsovereenkomst wordt het bedrag van de jaarlijkse subsidie vastgelegd, alsook de looptijd van de overeenkomst. De subsidie mag worden aangewend voor zowel personeelskosten als werkingskosten.

Om te worden gesubsidieerd in het kader van een samenwerkingsovereenkomst moet een onroerenderfgoeddepot voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • erkend zijn;
  • een receptieve functie vervullen van gemeentegrensoverschrijdend belang;
  • beschikken over ofwel een calamiteitennetwerk ofwel een interdisciplinaire werking ofwel een specifiek thematische werking.

Het basisbedrag van de subsidie is 85.000 euro maar kan vermeerderen met een bepaald bedrag afhankelijk van bepaalde criteria zoals het aantal inwoners of de oppervlakte van het werkingsgebied waarin het depot zijn receptieve diensten verleent, de grootte van de collectie van het onroerenderfgoeddepot.

De indicator meet per lopende samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkend onroerenderfgoeddepot het subsidiebedrag dat per jaar wordt vastgelegd om hen in hun werking te ondersteunen.

Tabel

Jaar Totaal bedrag in euro
2.016 905.000
2.017 850.000
2.018 935.000
2.019 1.105.000

Toelichting

In 2019 ontvingen in totaal 13 erkende onroerenderfgoeddepots een algemene werkingssubsidie van 85.000 euro. In totaal legde het agentschap Onroerend Erfgoed in 2019 1.105.000 euro vast voor erkende onroerenderfgoeddepots. Dit is een stijging van 170.000 tegenover 2018.

In vergelijking met 2018 kregen het depot van de stad Antwerpen en het onroerenderfgoeddepot Potyze een werkingssubsidie vanaf 2019. De overige begunstigden bleven dezelfde in vergelijking met 2018.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 06-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-03-2021

Referenties