Subsidiebedrag per onroerenderfgoeddepot

Indicator

Het subsidiebedrag, vastgelegd voor erkende onroerenderfgoeddepots

Indicatornr.

46; evreg 119

Meeteenheid

Bedrag in euro

Meetmethode

Query in Orafin

Brondata

Download brondata

Omschrijving

In uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkend onroerenderfgoeddepot wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan dit depot. In de samenwerkingsovereenkomst wordt het bedrag van de jaarlijkse subsidie vastgelegd, alsook de looptijd van de overeenkomst. De subsidie mag aangewend worden voor personeelskosten.

Om te worden gesubsidieerd in het kader van een samenwerkingsovereenkomst moet een onroerenderfgoeddepot voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • erkend zijn;

  • een receptieve functie vervullen van gemeentegrensoverschrijdend belang;

  • minstens beschikken over ofwel een calamiteitennetwerk ofwel een interdisciplinaire werking ofwel een specifiek thematische werking.

Het basisbedrag van de subsidie bedraagt 80.285,70 euro. Met ingang van 2023 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de (niet afgevlakte) gezondheidsindex

De indicator meet per lopende samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkend onroerenderfgoeddepot het subsidiebedrag dat per jaar wordt vastgelegd om hen in hun werking te ondersteunen.

Grafische voorstelling

Tabel

Jaar

Totaal bedrag in euro

2016

905.000

2017

850.000

2018

935.000

2019

1.105.000

2020

1.124.004

2021

1.124.000

2022

1.204.286

2023

1.241.618

Toelichting

In 2023 ontvingen in totaal 15 erkende onroerenderfgoeddepots een algemene werkingssubsidie. In totaal legde het agentschap Onroerend Erfgoed in 2023 1.241.618 euro vast voor erkende onroerenderfgoeddepots.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties