Erkende archeologen

Indicator Het aantal erkende archeologen en de evolutie van het aantal erkende archeologen verdeeld volgens natuurlijk persoon en rechtspersoon
Indicatornr. 69 - evarch 01 - evarch02
Meeteenheid Telling van het aantal erkende archeologen
Meetmethode Query op databank erkenningen
Brondata Download brondata

Omschrijving

Een archeologisch onderzoek in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet staat onder leiding van een erkend archeoloog. De Vlaamse regering kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon aanduiden als erkend archeoloog wanneer hij voldoet aan enkele voorwaarden (bijvoorbeeld in het bezit zijn van een diploma archeologie, opgravingservaring hebben, beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel). Na erkenning ontvangt de archeoloog een erkenningsnummer en wordt zijn erkenning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De erkenning als archeoloog wijzigde in 2019. Er bestaan 2 vormen van erkenning als archeoloog:

  • Archeoloog type 1;
  • Archeoloog type 2.

Natuurlijk personen en rechtspersonen kunnen zich laten erkennen volgens één van deze types. Universiteiten en het agentschap Onroerend erfgoed zijn van rechtswege erkend als archeoloog type 1 voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen en archeologisch onderzoek in het kader van vergunningsplichtige ingrepen in beschermde archeologische sites.

Deze indicator telt jaarlijks op 31 december het totaal aantal erkende archeologen en het aantal nieuwe erkenningen.

Grafische voorstelling

Tabel

type statuut aantal
Type 1 Natuurlijk persoon 223
Type 1 Rechtspersoon 29
Type 2 Natuurlijk persoon 22
Type 2 Rechtspersoon 1

Toelichting

In 2020 kwamen er 32 nieuwe erkend archeologen bij. Het gaat om 22 erkend archeologen type 1 natuurlijk persoon, 1 type 1 archeoloog rechtspersoon, 8 erkend archeologen type 2 natuurlijk persoon en 1 archeoloog type 2 rechtspersoon.

Eind 2020 waren er 271 erkende archeologen. Van deze 271 zijn er 222 archeologen type 1 natuurlijk persoon, 29 type 1 rechtspersoon, 19 archeologen type 2 natuurlijk persoon en 1 archeoloog type 2 rechtspersoon.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referenties

Databank erkenningen

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren

Belgisch Staatsblad

Voor een overzicht van alle erkenningsvoorwaarden, zie het Onroerenderfgoedbesluit