Erkende onroerenderfgoedgemeenten

Indicator

Aantal en evolutie van erkende onroerenderfgoedgemeenten

Indicatornr.

66

Meeteenheid

Aantal erkende onroerenderfgoedgemeenten

Meetmethode

Telling van erkenningen per jaar

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Gemeenten kunnen vrijwillig een erkenning bekomen als onroerenderfgoedgemeente. Erkende onroerenderfgoedgemeenten kunnen aanvullend op de Vlaamse beleidsprioriteiten een eigen onroerenderfgoedbeleid ontplooien en een eigen lokale erfgoedreflex creëren. Gemeenten dienen wel te voldoen aan een aantal erkenningsvoorwaarden zoals het beschikken over een onderbouwde beleidsvisie en het innemen van een voorbeeldfunctie met betrekking tot het duurzaam behoud en beheer van het onroerend erfgoed in hun eigendom.

Als een gemeente wordt erkend als onroerenderfgoedgemeente, dan neemt ze een aantal beleidsuitvoerende taken over van het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo geven ze bepaalde toelatingen voor handelingen aan of in beschermde goederen, en behandelen ze toelatingsaanvragen voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en meldingen van archeologienota’s en nota’s.

Erkende onroerenderfgoedgemeenten kunnen ook de inventarissen bouwkundig of landschappelijk erfgoed vaststellen, en lokale toelatingsplichten koppelen aan vastgestelde inventarisitems.

De indicator meet het aantal nieuw erkende onroerenderfgoedgemeenten in een bepaald jaar en de evolutie van de erkenningen doorheen de tijd.

Grafische voorstelling

Tabel

Jaar

Aantal nieuwe erkenningen

Aantal niet meer erkende OE-gemeenten

Aantal erkende OE-gemeenten

2015

1

0

1

2016

8

0

9

2017

10

0

19

2018

0

0

19

2019

0

0

19

2020

3

0

22

2021

0

0

22

2022

0

0

22

2023

3

1

24

Toelichting

In 2023 kwamen er drie erkende onroerenderfgoedgemeenten bij: Bilzen, Brugge en Gent. De gemeente Brecht, erkend als onroerenderfgoedgemeente sinds 2017, gaf haar erkenning terug. Het aantal erkende onroerenderfgoedgemeenten op 31 december 2023 bedraagt daarmee 24. Van deze 24 onroerenderfgoedgemeenten maken er 20 deel uit van een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Enkel de onroerenderfgoedgemeenten Brugge, Gent, Koksijde en Leuven maken geen deel uit van een IOED.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties