Toegekende kwaliteitslabels

Indicator

Aantal en evolutie van toegekende kwaliteitslabels, per jaar, onderverdeeld volgens discipline

Indicatornr.

90

Meeteenheid

Aantal kwaliteitslabels

Meetmethode

Telling van toegekende kwaliteitslabels, per discipline

Brondata

Download brondata <../data/d90.csv>

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet introduceert kwaliteitslabels die het agentschap Onroerend Erfgoed kan uitreiken aan een onroerenderfgoedondernemer. Het kwaliteitslabel kan worden toegekend aan ondernemers uit uiteenlopende disciplines.

Onroerenderfgoedondernemers met een kwaliteitslabel kunnen zich onderscheiden door het leveren van kwaliteitsvol werk aan onroerend erfgoed of het aanbieden van gespecialiseerd vakmanschap.

Het agentschap Onroerend Erfgoed reikt kwaliteitslabels uit. Jaarlijks wordt op 31 december een telling uitgevoerd.

Tabel

Jaar

Discipline

Aantal kwaliteitslabels

2015

nvt

0

2016

nvt

0

2017

nvt

0

2018

nvt

0

2019

nvt

0

2020

nvt

0

2021

nvt

0

2022

nvt

0

2023

nvt

0

Toelichting

Het is nog niet mogelijk om kwaliteitslabels toe te kennen. Hiervoor dient nog verdere noodzakelijke regelgeving worden uitgewerkt.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2024

Datum publicatie volgende meting

14-03-2025

Referenties