Subsidiebedrag per erkende IOED

Indicator Het subsidiebedrag, vastgelegd voor erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten
Indicatornr. 45; evreg 118
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan deze IOED. In de samenwerkingsovereenkomst wordt het bedrag van deze jaarlijkse subsidie vastgelegd, alsook de looptijd van de overeenkomst. De subsidie mag worden aangewend voor zowel personeelskosten als werkingskosten.

Het basisbedrag van de subsidie is 85.000 euro maar kan vermeerderen op basis van een aantal criteria zoals het aantal inwoners of de oppervlakte van het werkingsgebied van de IOED.

Het bedrag kan ook verhogen wanneer er binnen het werkingsgebied van de IOED een of meerdere gemeenten erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente. Dan kan een bijkomend subsidiebedrag worden toegekend op basis van de oppervlakte van het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeente, de oppervlakte van de beschermde goederen gelegen op het grondgebied van de onroerenderfgoedgemeente en het aantal onroerende goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris gelegen op het grondgebied van de onroerenderfgoedgemeente.

De indicator meet per lopende samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst het subsidiebedrag dat per jaar wordt vastgelegd om hen in hun werking te ondersteunen.

Tabel

Jaar Totaal bedrag in euro
2.015 0
2.016 533.123
2.017 1.382.591
2.018 2.298.015
2.019 2.298.015
2.020 2.160.015

Toelichting

In 2020 ontvingen alle erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten een algemene werkingssubsidie. Deze subsidie bedroeg bij elke erkende IOED ongeveer 86.400 euro. Dit is een lichte daling die het gevolg is van generieke besparingen voor subsidies.

In totaal legde het agentschap Onroerend Erfgoed in 2020 2.160.015 euro vast voor het ondersteunen van erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referenties