Subsidiebedrag per erkende IOED

Indicator

Het subsidiebedrag, vastgelegd voor erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten

Indicatornr.

45; evreg 118

Meeteenheid

Bedrag in euro

Meetmethode

Query in Orafin

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan deze IOED. In de samenwerkingsovereenkomst wordt het bedrag van deze jaarlijkse subsidie vastgelegd, alsook de looptijd van de overeenkomst. De subsidie mag worden aangewend voor zowel personeelskosten als werkingskosten.

Het basisbedrag van de subsidie is minstens 85.000 euro en kan vermeerderen op basis van een aantal criteria zoals het aantal inwoners of de oppervlakte van het werkingsgebied van de IOED.

Het bedrag kan ook verhogen wanneer er binnen het werkingsgebied van de IOED een of meerdere gemeenten erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente, wanneer deze laatste niet individueel gesubsidieerd wordt.

Dat bijkomend subsidiebedrag worden toegekend wordt gebaseerd op drie parameters:op basis van de oppervlakte van het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeente, de oppervlakte van de beschermde goederen gelegen op het grondgebied van de onroerenderfgoedgemeente en het aantal onroerende goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris gelegen op het grondgebied van de onroerenderfgoedgemeente.

De indicator meet het totale subsidiebedrag dat op jaarbasis per lopende samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en een aan erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten het subsidiebedrag dat per jaar wordt vastgelegd toegekend om hen in hun werking te ondersteunen.

Grafische voorstelling

Tabel

Jaar

Totaal bedrag in euro

2015

0

2016

533.123

2017

1.382.591

2018

2.298.015

2019

2.298.015

2020

2.160.015

2021

2.600.618

2022

2.313.456

2023

2.681.875

Toelichting

In 2023 ontvingen alle erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten een algemene werkingssubsidie.

In totaal legde het agentschap Onroerend Erfgoed in 2023 2.681.875 euro vast voor het ondersteunen van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties