Erkende metaaldetectoristen

Indicator Het aantal erkende metaaldetectoristen per jaar en de evolutie van het aantal erkende metaaldetectoristen
Indicatornr. 70 - evarch 03 - evarch04
Meeteenheid Telling van het aantal erkende metaaldetectoristen
Meetmethode Query op databank erkenningen
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed erkent metaaldetectoristen wanneer personen een aanvraag indienen en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden: meerderjarig zijn, 5 jaar niet schuldig bevonden zijn aan een inbreuk of misdrijf in verband met onroerend erfgoed en zich engageren om te werken volgens de voorschriften van het Onroerenderfgoeddecreet en de Code van Goede Praktijk.

Elke erkend archeoloog is van rechtswege erkend als metaaldetectorist. Erkende archeologen moeten geen bijkomende of afzonderlijke procedure doorlopen om ook met een metaaldetector te mogen werken.

Deze meting telt de erkenningen die het agentschap Onroerend Erfgoed uitreikt aan metaaldetectoristen. De erkende archeologen die van rechtswege ook erkend zijn als metaaldetectorist worden apart geteld. Om de cijfers van deze indicator te verkrijgen wordt op 31 december van een bepaald jaar het totaal aantal erkende metaaldetectoristen en het aantal nieuwe erkenningen geteld.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 besliste het agentschap Onroerend Erfgoed om 1.619 natuurlijke personen aan te duiden als erkend metaaldetectorist. Daarnaast werden 32 erkende archeologen van rechtswege aangeduid als erkend metaaldetectorist.

In totaal zijn er op 31 december 2020 5.416 metaaldetectoristen natuurlijk persoon erkend.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referenties

Erkenning metaaldetectoristen

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren