Erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten

Indicator

Aantal erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en het aantal gemeenten aangesloten bij een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

Indicatornr.

67

Meeteenheid

Aantal erkende IOED’s

Meetmethode

Telling van erkenningen

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Lokale besturen kunnen gezamenlijk een intergemeentelijk samenwerkingsverband oprichten en dit laten erkennen als een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Hierbij ondersteunt een IOED aangesloten gemeentebesturen zowel bij hun gemeentelijk beleid als bij het uitvoeren van andere taken die uit het Onroerenderfgoeddecreet voortvloeien. Een IOED kan zelf geen bestuurlijke beslissingen nemen. Dit blijft de taak van de aangesloten gemeenten (op voorwaarde dat deze gemeenten individueel erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente) of het agentschap Onroerend Erfgoed.

Een IOED bestaat uit minstens drie Vlaamse gemeenten. De aangesloten gemeenten kunnen, maar moeten niet noodzakelijk, erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente. Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten dienen een geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan in met daarin een gemeenschappelijke visie en een plan van aanpak. Verder stimuleren ze een lokaal draagvlak voor erfgoed, ontwikkelen ze expertise over het lokaal erfgoed, …

De indicator meet het aantal nieuw erkende IOED’s in een bepaald jaar en de evolutie doorheen de tijd, aangevuld met het aantal gemeenten en onroerenderfgoedgemeenten die aangesloten zijn bij een erkende IOED.

Grafische voorstelling

ioed

Datum erkenning

Leiedal

2015-04-01

Erfgoed Noorderkempen

2015-04-01

Midwest

2015-04-01

WinAr

2015-04-28

PORTIVA

2015-04-28

Winar

2015-04-28

Pajottenland & Zennevallei

2016-03-16

Haspengouw West

2016-03-16

RLKM

2016-03-16

Brugge & ommeland

2016-03-16

Erfpunt

2016-03-16

IGEMO

2016-03-16

Erfgoed Voorkempen

2016-03-16

Merode

2016-03-16

Polderrand

2016-03-16

CO7

2016-03-16

Oost-Haspengouw-Voeren

2017-03-20

Meetjesland

2017-03-23

Zuidrand

2017-03-23

k.ERF

2017-03-23

Berg en Nete

2017-03-23

Schelde-Durme

2017-03-23

Lage Kempen

2017-03-23

Viersprong

2017-03-23

Zuid-Hageland

2017-03-23

Land van Nete en Aa

2017-03-23

Denderland

2020-05-08

Rupelstreek

2020-05-08

Vlaamse Ardennen

2020-05-08

Leie Schelde

2020-05-08

Bosland

2020-05-08

Toelichting

In 2022 kwamen er geen nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten bij. Vlaanderen telt momenteel 30 erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.

In totaal zijn in Vlaanderen 207 gemeenten lid van één van de 30 erkende IOED’s. Diest en Aarschot traden in 2022 uit de IOED de Merode.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referenties