Erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten

Indicator

Aantal erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en het aantal gemeenten aangesloten bij een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

Indicatornr.

67

Meeteenheid

Aantal erkende IOED’s

Meetmethode

Telling van erkenningen

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Lokale besturen kunnen gezamenlijk een intergemeentelijk samenwerkingsverband oprichten en dit laten erkennen als een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Hierbij ondersteunt een IOED aangesloten gemeentebesturen zowel bij hun gemeentelijk beleid als bij het uitvoeren van andere taken die uit het Onroerenderfgoeddecreet voortvloeien. Een IOED kan zelf geen bestuurlijke beslissingen nemen. Dit blijft de taak van de aangesloten gemeenten (op voorwaarde dat deze gemeenten individueel erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente) of het agentschap Onroerend Erfgoed.

Een IOED bestaat uit minstens drie Vlaamse gemeenten. De aangesloten gemeenten kunnen, maar moeten niet noodzakelijk, erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente.

Nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten moeten voldoen aan de regelgeving en afbakeningen van de referentieregio’s. Voor de bestaande intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten geldt die voorwaarde pas vanaf 2027.

De aangesloten gemeenten kunnen, maar moeten niet noodzakelijk, erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente. Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten dienen een geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan in met daarin een gemeenschappelijke visie en een plan van aanpak. Verder stimuleren ze een lokaal draagvlak voor erfgoed, ontwikkelen ze expertise over het lokaal erfgoed, …

De indicator meet het aantal nieuw erkende IOED’s in een bepaald jaar en de evolutie doorheen de tijd, aangevuld met het aantal gemeenten en onroerenderfgoedgemeenten die aangesloten zijn bij een erkende IOED.

Grafische voorstelling

Tabel

Jaar

Aantal IOED’s

Aantal aangesloten gemeenten

2016

16

113

2017

25

174

2018

25

173

2019

25

173

2020

30

208

2021

30

209

2022

30

207

2023

32

223

Toelichting

In 2023 kwamen er twee nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten bij (Hydra en Erfgoed Brabantse Kouters). Vlaanderen telt momenteel 32 erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.

In totaal zijn in Vlaanderen 223 gemeenten lid van één van de 32 erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties