Erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten

Indicator Aantal erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en het aantal gemeenten aangesloten bij een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
Indicatornr. 67
Meeteenheid Aantal erkende IOED’s
Meetmethode Telling van erkenningen
Brondata Download brondata

Omschrijving

Lokale besturen kunnen gezamenlijk een intergemeentelijk samenwerkingsverband oprichten en dit laten erkennen als een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Hierbij ondersteunt een IOED aangesloten gemeentebesturen zowel bij hun gemeentelijk beleid als bij het uitvoeren van andere taken die uit het Onroerenderfgoeddecreet voortvloeien. Een IOED kan zelf geen bestuurlijke beslissingen nemen. Dit blijft de taak van de aangesloten gemeenten (op voorwaarde dat deze gemeenten individueel erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente) of het agentschap Onroerend Erfgoed.

Een IOED bestaat uit minstens drie Vlaamse gemeenten. De aangesloten gemeenten kunnen, maar moeten niet noodzakelijk, erkend zijn als onroerenderfgoedgemeente. Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten dienen een geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan in met daarin een gemeenschappelijke visie en een plan van aanpak. Verder stimuleren ze een lokaal draagvlak voor erfgoed, ontwikkelen ze expertise over het lokaal erfgoed, …

De indicator meet het aantal nieuw erkende IOED’s in een bepaald jaar en de evolutie doorheen de tijd, aangevuld met het aantal gemeenten en onroerenderfgoedgemeenten die aangesloten zijn bij een erkende IOED.

Grafische voorstelling

ioed Datum erkenning
Leiedal 2015-04-01
Erfgoed Noorderkempen 2015-04-01
RADAR 2015-04-01
Zolad+ 2015-04-01
WinAr 2015-04-28
PORTIVA 2015-04-28
Merode 2016-03-16
Pajottenland & Zennevallei 2016-03-16
Haspengouw West 2016-03-16
RLKM 2016-03-16
Brugge & ommeland 2016-03-16
Erfpunt 2016-03-16
IGEMO 2016-03-16
Erfgoed Voorkempen 2016-03-16
Polderrand 2016-03-16
CO7 2016-03-16
Oost-Haspengouw-Voeren 2017-03-20
Meetjesland 2017-03-23
Zuidrand 2017-03-23
k.ERF 2017-03-23
Berg en Nete 2017-03-23
Schelde-Durme 2017-03-23
Lage Kempen 2017-03-23
Viersprong 2017-03-23
Zuid-Hageland 2017-03-23
Land van Nete en Aa 2017-03-23
Denderland 2020-05-08
Rupelstreek 2020-05-08
Vlaamse Ardennen 2020-05-08
Leie Schelde 2020-05-08
Bosland 2020-05-08

Toelichting

Op 31 december 2020 telde Vlaanderen 30 erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten. Dit is een stijging van 5 tegenover 2019.

In totaal zijn in Vlaanderen 208 gemeenten lid van één van de 30 erkende IOED’s.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referenties