Evaluatie van erkenningen

Indicator Het aantal ingezette evaluaties van erkenningen, verdeeld volgens type erkenning en verdeeld naargelang de evaluatie leidt tot een schorsing of niet
Indicatornr. evarch 08 - evarch 09
Meeteenheid Aantal evaluaties
Meetmethode Telling
Brondata Data onbeschikbaar (te weinig data)

Omschrijving

Een erkend archeoloog of metaaldetectorist dient zich te houden aan bepaalde erkenningsvoorwaarden en opvolgingsvoorwaarden om zijn activiteiten te kunnen blijven uitoefenen. Het agentschap Onroerend Erfgoed kan op eigen initiatief, op verzoek van de minister of van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), voor elke erkende metaaldetectorist of erkende archeoloog een evaluatie van de erkenning uitvoeren. Op basis van deze evaluatie kan het agentschap overgaan tot een schorsing van de aanduiding, en dit voor een periode van maximaal 120 dagen. Voor een erkend archeoloog kan deze periode worden verlengd met nog eens 120 dagen voor de uitvoering van remediërende acties. Na de schorsing kan de beslissing volgen om de erkenning in te trekken.

Het agentschap kan een metaaldetectorist of archeoloog schorsen als hij:

  • het Onroerenderfgoeddecreet, Onroerenderfgoedbesluit of de code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren niet naleeft;
  • niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden;
  • de voorwaarden voor de opvolging van de aanduiding niet naleeft.

Voor een erkend archeoloog gelden nog twee bijkomende redenen om zijn aanduiding tot erkenning te schorsen. Als hij:

  • onvoldoende toezicht houdt de uitvoering van het archeologisch onderzoek;
  • bij een vonnis of arrest veroordeeld is voor een misdrijf dat door de aard ervan zijn beroepsethiek als erkende archeoloog aantast.

De indicator meet het aantal ingezette evaluaties van erkenningen als archeoloog of metaaldetectorist en het aantal van deze evaluaties dat tot een schorsing van de erkenning heeft geleid.

Tabel

Erkenning Gevolg 2020
Archeoloog type 1 Schorsing 0
Archeoloog type 1 Geen schorsing 0
Archeoloog type 2 Schorsing 0
Archeoloog type 2 Geen schorsing 0
Metaaldetectorist Schorsing 4
Metaaldetectorist Geen schorsing 0

Toelichting

In 2020 voerde het agentschap 4 officiële evaluaties uit van erkenningen. Het agentschap voerde evaluaties uit bij 4 erkende metaaldetectoristen omwille van het niet naleven van de Code van Goede Praktijk. Het agentschap schorste de erkenning van deze personen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren