Evaluatie van erkenningen

Indicator

Het aantal ingezette evaluaties van erkenningen, verdeeld volgens type erkenning en verdeeld naargelang de evaluatie leidt tot een schorsing of niet

Indicatornr.

evarch 08 - evarch 09

Meeteenheid

Aantal evaluaties

Meetmethode

Telling

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Een erkend archeoloog of metaaldetectorist dient zich te houden aan bepaalde erkenningsvoorwaarden en opvolgingsvoorwaarden om zijn activiteiten te kunnen blijven uitoefenen. Het agentschap Onroerend Erfgoed kan op eigen initiatief, op verzoek van de minister of van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), voor elke erkende metaaldetectorist of erkende archeoloog een evaluatie van de erkenning uitvoeren. Op basis van deze evaluatie kan het agentschap overgaan tot een schorsing van de aanduiding, en dit voor een periode van maximaal 120 dagen. Voor een erkend archeoloog kan deze periode worden verlengd met nog eens 120 dagen voor de uitvoering van remediërende acties. Na de schorsing kan de beslissing volgen om de erkenning in te trekken.

Het agentschap kan een metaaldetectorist of archeoloog schorsen als hij:

  • het Onroerenderfgoeddecreet, Onroerenderfgoedbesluit of de code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren niet naleeft;

  • niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden;

  • de voorwaarden voor de opvolging van de aanduiding niet naleeft.

Voor een erkend archeoloog gelden nog twee bijkomende redenen om zijn aanduiding tot erkenning te schorsen. Als hij:

  • onvoldoende toezicht houdt de uitvoering van het archeologisch onderzoek;

  • bij een vonnis of arrest veroordeeld is voor een misdrijf dat door de aard ervan zijn beroepsethiek als erkende archeoloog aantast.

De indicator meet het aantal ingezette evaluaties van erkenningen als archeoloog of metaaldetectorist en het aantal van deze evaluaties dat tot een schorsing van de erkenning heeft geleid.

Tabel

Erkenning

Gevolg

2020

2021

2022

2023

Archeoloog type 1

Schorsing

0

0

0

0

Archeoloog type 1

Geen schorsing

0

0

0

0

Archeoloog type 2

Schorsing

0

0

0

0

Archeoloog type 2

Geen schorsing

0

0

0

0

Metaaldetectorist

Schorsing

4

1

5

0

Metaaldetectorist

Geen schorsing

0

0

0

0

Toelichting

Het agentschap startte in 2023 geen evaluaties van erkende archeologen of metaaldetectoristen.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referentie

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren