Erkende onroerenderfgoeddepots

Indicator Aantal en evolutie van erkende onroerenderfgoeddepots
Indicatornr. 68
Meeteenheid Aantal erkenningen
Meetmethode Telling van het aantal erkenningen per jaar
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet introduceerde de erkenning van onroerenderfgoeddepots. Die moeten de optimale bewaring van archeologische ensembles helpen garanderen.

Om erkend te worden als onroerenderfgoeddepot dient een organisatie met rechtspersoonlijkheid een aanvraag in en moet ze aan meerdere voorwaarden voldoen. Voorbeelden daarvan zijn dat het onroerenderfgoeddepot publiek toegankelijk moet zijn op geregelde en welbepaalde tijdstippen en oplossingen aanbiedt voor erfgoed dat door omstandigheden tijdelijk of permanent niet meer op zijn oorspronkelijke plaats kan blijven. Het depot voorziet hiervoor voldoende middelen, personeel en een degelijke infrastructuur. De infrastructuur moet in het Vlaamse Gewest liggen.

In de beleidsmonitoring wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Privaatrechtelijke onroerenderfgoeddepots opgericht door een vzw of bedrijf;
  • Publiekrechtelijke onroerenderfgoeddepots opgericht door een openbaar bestuur.

Jaarlijks wordt een telling uitgevoerd van het aantal erkende onroerenderfgoeddepots.

Grafische voorstelling

Datum erkenning Onroerenderfgoeddepot Statuut
2015-01-01 Archeologisch depot Onroerend Erfgoed Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 Provinciaal Archeologisch depot Antwerpen Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 Tram 41 Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 Archeodepot pam Velzeke Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 De Zwarte Doos Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 Onroerenderfgoeddepot Provinciaal Erfgoedcentrum Ename Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 SOLVA Archeologisch depot Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 Onroerenderfgoeddepot Waasland Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 Onroerenderfgoeddepot Vlaams-Brabant Publiekrechtelijk erkend
2015-07-01 De Pakhuizen Publiekrechtelijk erkend
2016-07-01 Onroerenderfgoeddepot Mechelen Publiekrechtelijk erkend
2016-07-01 Onroerenderfgoeddepot stad Antwerpen Publiekrechtelijk erkend
2016-07-01 Onroerenderfgoeddepot Agilas Privaatrechtelijk erkend
2018-07-18 Depot Potyze Publiekrechtelijk erkend
2019-06-07 Trezoor Publiekrechtelijk erkend

Toelichting

In 2020 erkende het agentschap geen nieuwe depots. Hierdoor blijft het totale aantal erkende onroerenderfgoeddepots op 15.

Het depot van het agentschap Onroerend erfgoed is van rechtswege erkend overeenkomstig artikel 3.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. Daarnaast zijn er 13 andere onroerenderfgoeddepots erkend met een publiekrechtelijk statuut. Er is 1 onroerenderfgoeddepot dat erkend is met een privaatrechtelijk statuut.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie

Depotwijzer