Schorsingen van erkenningen

Indicator Het aantal ingezette schorsingen van erkenningen, verdeeld volgens type erkenning en verdeeld naargelang de schorsing een intrekking van de erkenning als gevolg heeft
Indicatornr. evarch 10 - evarch 11
Meeteenheid Aantal schorsingen
Meetmethode Telling van aantal schorsingen
Brondata Data onbeschikbaar (te weinig data)

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed kan de erkenning van een metaaldetectorist of archeoloog schorsen als hij:

  • Het Onroerenderfgoeddecreet, Onroerenderfgoedbesluit of de code van goede praktijk niet naleeft;
  • niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden;
  • de voorwaarden voor de opvolging van de aanduiding, niet naleeft.

Voor een erkend archeoloog gelden nog twee bijkomende redenen om zijn aanduiding tot erkenning te schorsen. Als hij:

  • onvoldoende toezicht houdt op de uitvoering van het archeologisch onderzoek;
  • bij een vonnis of arrest veroordeeld is voor een misdrijf dat door de aard ervan zijn beroepsethiek als erkend archeoloog aantast.

De erkende archeoloog of metaaldetectorist kan reageren tegen de schorsing en daarbij gebruikmaken van onder meer een hoorrecht. Tijdens de schorsingsperiode kan hij schriftelijk aangeven welke acties hij zal ondernemen of heeft ondernomen om terug tegemoet te komen aan de erkenningsvoorwaarden.

Hierna kan het agentschap beslissen om de schorsing op te heffen of om de erkenning definitief in te trekken. Bij een erkend archeoloog kan het agentschap de schorsing ook verlengen met maximaal 120 dagen voor de uitvoering van remediërende maatregelen. Een archeoloog of metaaldetectorist kan ook zelf beslissen om zijn aanduiding tot erkenning te laten intrekken, bijvoorbeeld wanneer hij zijn activiteiten stopzet.

De indicator meet het aantal ingezette schorsingen van erkenningen als archeoloog of metaaldetectorist en het aantal van deze schorsingen dat tot een intrekking van de erkenning heeft geleid.

Tabel

Erkenning Beslissing 2020
Archeoloog type 1 Intrekking 0
Archeoloog type 1 Geen intrekking 0
Archeoloog type 2 Intrekking 0
Archeoloog type 2 Geen intrekking 0
Metaaldetectorist Intrekking 2
Metaaldetectorist Geen intrekking 2

Toelichting

In 2020 trok het agentschap 2 erkenningen in van metaaldetectoristen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren