Schorsingen van erkenningen

Indicator

Het aantal ingezette schorsingen van erkenningen, verdeeld volgens type erkenning en verdeeld naargelang de schorsing een intrekking van de erkenning als gevolg heeft

Indicatornr.

evarch 10 - evarch 11

Meeteenheid

Aantal schorsingen

Meetmethode

Telling van aantal schorsingen

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed kan de erkenning van een metaaldetectorist of archeoloog schorsen als hij:

  • Het Onroerenderfgoeddecreet, Onroerenderfgoedbesluit of de code van goede praktijk niet naleeft;

  • niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden;

  • de voorwaarden voor de opvolging van de aanduiding, niet naleeft.

Voor een erkend archeoloog gelden nog twee bijkomende redenen om zijn aanduiding tot erkenning te schorsen. Als hij:

  • onvoldoende toezicht houdt op de uitvoering van het archeologisch onderzoek;

  • bij een vonnis of arrest veroordeeld is voor een misdrijf dat door de aard ervan zijn beroepsethiek als erkend archeoloog aantast.

De erkende archeoloog of metaaldetectorist kan reageren tegen de schorsing en daarbij gebruikmaken van onder meer een hoorrecht. Tijdens de schorsingsperiode kan hij schriftelijk aangeven welke acties hij zal ondernemen of heeft ondernomen om terug tegemoet te komen aan de erkenningsvoorwaarden.

Hierna kan het agentschap beslissen om de schorsing op te heffen of om de erkenning definitief in te trekken. Bij een erkend archeoloog kan het agentschap de schorsing ook verlengen met maximaal 120 dagen voor de uitvoering van remediërende maatregelen. Een archeoloog of metaaldetectorist kan ook zelf beslissen om zijn aanduiding tot erkenning te laten intrekken, bijvoorbeeld wanneer hij zijn activiteiten stopzet.

De indicator meet het aantal ingezette schorsingen van erkenningen als archeoloog of metaaldetectorist en het aantal van deze schorsingen dat tot een intrekking van de erkenning heeft geleid.

Tabel

Erkenning

Beslissing

2020

2021

2022

2023

Archeoloog type 1

Intrekking

0

0

0

0

Archeoloog type 1

Geen intrekking

0

0

0

0

Archeoloog type 2

Intrekking

0

0

0

0

Archeoloog type 2

Geen intrekking

0

0

0

0

Metaaldetectorist

Intrekking

2

0

0

0

Metaaldetectorist

Geen intrekking

2

0

0

0

Toelichting

In 2023 trok het agentschap geen enkele erkenning van een metaaldetectorist of archeoloog in.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2024

Datum publicatie volgende meting

15-03-2025

Referentie

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren