Archeologische solidariteitsfondsen

Indicator Het aantal erkende archeologische solidariteitsfondsen
Indicatornr. evarch 57
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Telling van erkenningen
Meetmethode Query Belgisch Staatsblad
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet maakt het mogelijk om een archeologisch solidariteitsfonds op te richten en te erkennen. Archeologische solidariteitsfondsen vergoeden hun leden, mits betaling van een bijdrage, voor een deel van de kosten van alle archeologische opgravingen waartoe zij verplicht worden. Het is een soort van georganiseerde solidariteit tussen de leden van het fonds, bijvoorbeeld publieke of private bouwheren, die door hun bouwactiviteiten een grotere kans hebben om te worden geconfronteerd met archeologische verplichtingen en de daaraan verbonden kosten.

De indicator telt jaarlijks het aantal erkende archeologische solidariteitsfondsen. Een archeologisch solidariteitsfonds is pas erkend na publicatie van deze erkenning in het Belgisch Staatsblad.

Grafische voorstelling

Jaar Aantal archeologische solidariteitsfondsen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0

Toelichting

Er zijn geen archeologische solidariteitsfondsen opgericht.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022