Archeologische solidariteitsfondsen

Indicator

Het aantal erkende archeologische solidariteitsfondsen

Indicatornr.

evarch 57

Frequentie

Jaarlijks

Meeteenheid

Telling van erkenningen

Meetmethode

Query Belgisch Staatsblad

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet maakt het mogelijk om een archeologisch solidariteitsfonds op te richten en te erkennen. Archeologische solidariteitsfondsen vergoeden hun leden, mits betaling van een bijdrage, voor een deel van de kosten van alle archeologische opgravingen waartoe zij verplicht worden. Het is een soort van georganiseerde solidariteit tussen de leden van het fonds, bijvoorbeeld publieke of private bouwheren, die door hun bouwactiviteiten een grotere kans hebben om te worden geconfronteerd met archeologische verplichtingen en de daaraan verbonden kosten.

De indicator telt jaarlijks het aantal erkende archeologische solidariteitsfondsen. Een archeologisch solidariteitsfonds is pas erkend na publicatie van deze erkenning in het Belgisch Staatsblad.

Grafische voorstelling

Jaar

Aantal archeologische solidariteitsfondsen

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

Toelichting

Er zijn geen archeologische solidariteitsfondsen opgericht.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referentie

Archeologische solidariteitsfondsen

Belgisch Staatsblad