Lopende samenwerkingsovereenkomsten

Indicator Aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten, verdeeld volgens type begunstigde
Indicatornr. 84
Meeteenheid Aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten
Meetmethode Telling van samenwerkingsovereenkomsten
Brondata Download brondata

Omschrijving

Aan elke erkende onroerenderfgoedgemeente of erkend onroerenderfgoeddepot kan een subsidie worden toegekend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomsten dienen om de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleid te stimuleren en zijn beperkt in tijd (3 of 6 jaar). De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) of het onroerenderfgoeddepot is gebonden aan een aantal engagementen zoals een degelijk beheer van archeologische ensembles (depots) en het rapporteren over de uitvoering van een onroerenderfgoedbeleidsplan (IOED).

Samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten met het agentschap Onroerend Erfgoed. Een samenwerkingsovereenkomst kan pas worden afgesloten na erkenning en begint te lopen op 1 januari van het jaar na het afsluiten van deze overeenkomst.

De indicator telt het aantal samenwerkingsovereenkomsten dat in een bepaald jaar is afgesloten en het aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten in datzelfde jaar.

Tabel

Jaar samenwerkingsovereenkomst Aantal
2015 IOED 0
2015 Onroerenderfgoeddepot 0
2016 IOED 6
2016 Onroerenderfgoeddepot 8
2017 IOED 13
2017 Onroerenderfgoeddepot 10
2018 IOED 25
2018 Onroerenderfgoeddepot 11
2019 IOED 25
2019 Onroerenderfgoeddepot 13
2020 IOED 30
2020 Onroerenderfgoeddepot 14

Toelichting

In 2020 gingen 5 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten van start met erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten. Alle erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten bezitten een lopende samenwerkingsovereenkomst.

In 2020 gingen 1 samenwerkingsovereenkomst van start met een erkend onroerenderfgoeddepot, namelijk Trezoor. In totaal bezitten 14 van de 15 erkende onroerenderfgoeddepots een samenwerkingsovereenkomst (enkel het erkend depot van het agentschap zelf hoeft geen samenwerkingsovereenkomst te sluiten).

Samenwerkingsovereenkomsten tussen erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en erkende onroerenderfgoeddepots gaan in op het jaar dat volgt op het jaar waarin de samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd. Hierdoor kunnen samenwerkingsovereenkomsten pas van start gaan sinds 2016.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referenties