Lopende samenwerkingsovereenkomsten

Indicator

Aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten, verdeeld volgens type begunstigde

Indicatornr.

84

Meeteenheid

Aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten

Meetmethode

Telling van samenwerkingsovereenkomsten

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Aan elke erkende onroerenderfgoedgemeente of erkend onroerenderfgoeddepot kan een subsidie worden toegekend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomsten dienen om de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleid te stimuleren en zijn beperkt in tijd (3 of 6 jaar). De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) of het onroerenderfgoeddepot is gebonden aan een aantal engagementen zoals een degelijk beheer van archeologische ensembles (depots) en het rapporteren over de uitvoering van een onroerenderfgoedbeleidsplan (IOED).

Samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten met het agentschap Onroerend Erfgoed. Een samenwerkingsovereenkomst kan pas worden afgesloten na erkenning en begint te lopen op 1 januari van het jaar na het afsluiten van deze overeenkomst.

De indicator telt het aantal samenwerkingsovereenkomsten dat in een bepaald jaar is afgesloten en het aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten in datzelfde jaar.

Tabel

Jaar

samenwerkingsovereenkomst

Aantal

2015

IOED

0

2015

Onroerenderfgoeddepot

0

2016

IOED

6

2016

Onroerenderfgoeddepot

8

2017

IOED

13

2017

Onroerenderfgoeddepot

10

2018

IOED

25

2018

Onroerenderfgoeddepot

11

2019

IOED

25

2019

Onroerenderfgoeddepot

13

2020

IOED

30

2020

Onroerenderfgoeddepot

14

2021

IOED

30

2021

Onroerenderfgoeddepot

15

2022

IOED

30

2022

Onroerenderfgoeddepot

15

Toelichting

In 2021 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met alle 30 IOED’s.

Alle onroerenderfgoeddepots die erkend werden voor 2021, hadden dat jaar een lopende samenwerkingsovereenkomst (uitgezonderd het depot van het agentschap dat niet gesubsidieerd wordt).

Voor 8 reeds gesubsidieerde depots begon vanaf 2022 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te lopen omdat de eerste afliep in 2021 (De Zwarte Doos, De Pakhuizen, Waasland, ArcheodepotVelzeke, PAD, SOLVA, Noorderkempen enVlaams-Brabant). Ook voor nieuwkomer GAZO begon de overeenkomst te lopen vanaf 2022.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

15-03-2023

Datum publicatie volgende meting

15-03-2024

Referenties