Lopende samenwerkingsovereenkomsten

Indicator

Aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten, verdeeld volgens type begunstigde

Indicatornr.

84

Meeteenheid

Aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten

Meetmethode

Telling van samenwerkingsovereenkomsten

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Aan elke erkende onroerenderfgoedgemeente, intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of erkend onroerenderfgoeddepot kan een subsidie worden toegekend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomsten dienen om de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleid te stimuleren en zijn beperkt in tijd (3 of 6 jaar). Deze erkende actoren zijn gebonden aan een aantal engagementen zoals een degelijk beheer van archeologische ensembles (depot),het behandelen van toelatingen (onroerenderfgoedgemeente) en beschikken over een actueel onroerenderfgoedbeleidsplan (IOED).

Samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten met het agentschap Onroerend Erfgoed. De aanvrager kan de subsidieaanvraag gelijktijdig indienen met de aanvraag tot erkenning. De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd.

De indicator telt het aantal samenwerkingsovereenkomsten dat in een bepaald jaar is afgesloten en het aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten in datzelfde jaar.

Grafische voorstelling

Tabel

Jaar

IOED

Onroerenderfgoeddepot

Onroerenderfgoedgemeente

2015

0

0

0

2016

6

8

0

2017

13

10

0

2018

25

11

0

2019

25

13

0

2020

30

14

0

2021

30

15

0

2022

30

15

0

2023

30

15

0

Toelichting

Er liepen in 2023 30 samenwerkingsovereenkomsten met intergemeentelijke onroerendefgoeddiensten en 15 met onroerenderfgoeddepots.

Er werden in 2023 met 11 onroerenderfgoedgemeenten nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, deze gaan pas in in 2024 en lopen tot en met 2026.

Er werden in 2023 met 2 intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, deze gaan pas in in 2024 en lopen tot en met 2026.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties