Lopende samenwerkingsovereenkomsten

Indicator Aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten, verdeeld volgens type begunstigde
Indicatornr. 84
Meeteenheid Aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten
Meetmethode Telling van samenwerkingsovereenkomsten
Brondata Download brondata

Omschrijving

Aan elke erkende onroerenderfgoedgemeente of erkend onroerenderfgoeddepot kan een subsidie worden toegekend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomsten dienen om de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleid te stimuleren en zijn beperkt in tijd (3 of 6 jaar). De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) of het onroerenderfgoeddepot is gebonden aan een aantal engagementen zoals een degelijk beheer van archeologische ensembles (depots) en het rapporteren over de uitvoering van een onroerenderfgoedbeleidsplan (IOED).

Samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten met het agentschap Onroerend Erfgoed. Een samenwerkingsovereenkomst kan pas worden afgesloten na erkenning en begint te lopen op 1 januari van het jaar na het afsluiten van deze overeenkomst.

De indicator telt het aantal samenwerkingsovereenkomsten dat in een bepaald jaar is afgesloten en het aantal lopende samenwerkingsovereenkomsten in datzelfde jaar.

Tabel

Jaar samenwerkingsovereenkomst Aantal
2015 IOED 0
2015 Onroerenderfgoeddepot 0
2016 IOED 6
2016 Onroerenderfgoeddepot 8
2017 IOED 13
2017 Onroerenderfgoeddepot 10
2018 IOED 25
2018 Onroerenderfgoeddepot 11
2019 IOED 25
2019 Onroerenderfgoeddepot 13

Toelichting

In 2019 gingen geen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten van start met erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten. Alle erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten bezitten een lopende samenwerkingsovereenkomst.

In 2019 gingen 2 samenwerkingsovereenkomsten van start met erkende onroerenderfgoeddepots, namelijk Onroerenderfgoeddepot Stad Antwerpen en Onroerenderfgoeddepot Potyze. In totaal bezitten 13 van de 15 erkende onroerenderfgoeddepots een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomsten tussen erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en erkende onroerenderfgoeddepots gaan in op het jaar dat volgt op het jaar waarin de samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd. Hierdoor kunnen samenwerkingsovereenkomsten pas van start gaan in 2016. In dat jaar waren er 14 samenwerkingsovereenkomsten lopende.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 06-03-2020
Datum publicatie volgende meting 05-03-2021

Referenties