Subsidies

Indicatoren

Types van subsidies

De Vlaamse regering kent subsidies toe aan partners die aan welbepaalde criteria voldoen. Het basisprincipe is dat de subsidie niet wordt verleend op basis van specifieke beheersdossiers, maar op basis van een formeel engagement.

Subsidies zijn beperkt in tijd en worden periodiek geëvalueerd. Het Rekendecreet deelt subsidies onder in:

Gereglementeerde subsidies

De bedragen en begunstigden van gereglementeerde subsidies zijn vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet. We onderscheiden 3 types van gereglementeerde subsidies:

Op basis van beheersovereenkomsten

Een beheersovereenkomst kan dienen om voor een bepaalde termijn welbepaalde partners te ondersteunen om kleine vaak terugkerende werkzaamheden te laten uitvoeren. Het is een forfaitaire financiële stimulans zowel voor beschermd als niet beschermd onroerend erfgoed.

Op basis van samenwerkingsovereenkomsten

Een samenwerkingsovereenkomst dient om welbepaalde partners te steunen hun erfgoedwerking.

Op basis van projectsubsidies

Subsidies ter ondersteuning van communicatie-, educatie- en sensibiliseringsinitiatieven.

Facultatieve subsidies

De Vlaamse overheid kan een facultatieve subsidie toekennen onder bepaalde voorwaarden in het kader van een bepaald project of aan een bepaalde rechtspersoon. De rechtspersoon kan een subsidie krijgen voor het uitvoeren van taken, specifieke tijdelijke projecten, ondersteuning in haar reguliere werking,…