Bedrag voor subsidiëring van archeologische solidariteitsfondsen

Indicator Het totale bedrag vastgelegd voor subsidiëring van archeologische solidariteitsfondsen
Indicatornr. evarch 58
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet maakt het mogelijk om een archeologisch solidariteitsfonds op te richten en te erkennen. Archeologische solidariteitsfondsen vergoeden hun leden, mits betaling van een bijdrage, voor een deel van de kosten van alle archeologische opgravingen waartoe zij verplicht worden. Het is een soort van georganiseerde solidariteit tussen de leden van het fonds, bijvoorbeeld publieke of private bouwheren, die door hun bouwactiviteiten een grotere kans hebben om te worden geconfronteerd met archeologische verplichtingen en de daaraan verbonden kosten.

Een archeologisch solidariteitsfonds kan een toelage ontvangen voor de werking van het fonds. De jaarlijkse basistoelage bedraagt minstens 50.000 euro maar dit kan oplopen afhankelijk van het aantal leden aangesloten bij het solidariteitsfonds, het aantal uitgekeerde vergoedingen en het aantal activiteiten voor de begeleiding van de leden bij de uitvoering van het archeologiehoofdstuk van het Onroerenderfgoeddecreet.

De indicator meet het bedrag in euro dat geregistreerd staat in de boekhouding van het agentschap Onroerend Erfgoed voor het subsidiëren van archeologische solidariteitsfondsen.

Grafische voorstelling

Jaar Bedrag toelage archeologische solidariteitsfondsen
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0

Toelichting

Er zijn geen archeologische solidariteitsfondsen opgericht waardoor er ook geen bedrag hoeft worden vastgelegd.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022