Projecten met een projectsubsidie

Indicator Het aantal projecten waarvoor een projectsubsidie is vastgelegd
Indicatornr. 48
Meeteenheid Aantal projecten met toegekende projectsubsidies
Meetmethode Telling van projecten
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan projectsubsidies toekennen voor participatieve en sensibiliserende projecten. Deze projecten duren maximaal 3 jaar, met optie om met 1 jaar te verlengen, en hebben betrekking op onroerend erfgoed. Er bestaan 2 modules:

  • Projecten rond educatie en publiekswerking;
  • Onderzoeksprojecten.

De indicator geeft het aantal projecten weer waarvoor het agentschap Onroerend Erfgoed een projectsubsidie vastlegde in een bepaald jaar.

Tabel

jaar Educatie en publiekswerking Onderzoek
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 9
2019 0 6
2020 0 6

Toelichting

In 2020 lanceerde de minister bevoegd voor onroerend erfgoed voor de derde maal een projectoproep voor projectsubsidies. Het gaat om projectsubsidies voor ‘Syntheseonderzoek Archeologie’. In totaal kende de minister aan 6 projecten een subsidie toe. Dit is evenveel als in 2019.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie