Bedrag voor projectsubsidies

Indicator Het totale bedrag vastgelegd voor projectsubsidies
Indicatornr. 49
Meeteenheid Omschrijving van de meeteenheid
Meetmethode Methode van de meting of telling
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan projectsubsidies toekennen voor participatieve en sensibiliserende projecten. Deze projecten duren maximaal 3 jaar, met optie om met 1 jaar te verlengen, en hebben betrekking op onroerend erfgoed. Er bestaan 2 modules:

  • Projecten rond educatie en publiekswerking;
  • Onderzoeksprojecten.

Alleen kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project, komen in aanmerking voor een projectsubsidie. De subsidie bedraagt minimaal 60% en maximaal 90% van de totale projectkosten.

De indicator meet het totale bedrag dat per jaar wordt vastgelegd om projectsubsidies te financieren.

Tabel

jaar Educatie en publiekswerking Onderzoek
2015 0 0.0
2016 0 0.0
2017 0 0.0
2018 0 1000000.0
2019 0 961777.7
2020 0 940000.0

Toelichting

Het agentschap Onroerend Erfgoed legde 940.000 euro vast voor het uitbetalen van projectsubsidies. Na een projectoproep in 2020 keurde het agentschap een aantal projectsubsidies goed voor ‘syntheseonderzoek archeologie’.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie