Beheersovereenkomsten

Indicator Het aantal lopende beheersovereenkomsten, verdeeld naar beschermingsstatuut
Indicatornr. 85
Meeteenheid Aantal beheersovereenkomsten
Meetmethode Telling van beheersovereenkomsten
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

Ter ondersteuning van bepaalde zakelijkrechthouders of beheerders van onroerend erfgoed kan een beheersovereenkomst worden afgesloten. Deze zijn gericht op het duurzaam behoud en beheer van onroerend erfgoed en bevatten beheersmaatregelen die wezenlijk bijdragen tot de instandhouding en bescherming van de erfgoedkenmerken en de erfgoedwaarde. Er worden in onderling overleg maatregelen vastgelegd voor een of meerdere specifieke percelen.

Er kunnen verschillende beheerspakketten worden uitgevoerd via beheersovereenkomsten:

  • Het creëren van een bufferstrook ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen;
  • Het beheer van houtig erfgoed;
  • Het beschermen van de bodem en reliëfvormen.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal afgesloten beheersovereenkomsten en het totale aantal dat op het einde van dat jaar lopende is.

Tabel

Jaar Aantal lopende beheersovereenkomsten
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0

Toelichting

Er kunnen nog geen beheersovereenkomsten worden afgesloten omdat de wettelijke bepalingen hiervoor ontbreken.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie