Fiscaliteit

Indicatoren

Belastingvermindering

Belastingvermindering uitgevoerde werken beschermd erfgoed

Eigenaars die investeren in het onderhoud of de restauratie van beschermd onroerend erfgoed kunnen hun uitgaven voor uitgevoerde werkzaamheden gedeeltelijk terugvorderen via hun belastingaangifte.

Belastingvermindering verkooprecht

Bij aankoop van een woning, appartement of bouwgrond betaalt iedereen op de aankoopsom een verkooprecht. Dit is een belasting die de overheid heft op de overeengekomen prijs bij aankoop van een onroerend goed. Het standaardtarief bedraagt 10% van de aankoopprijs.

De Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt een halvering van het verkooprecht voor wie een beschermd monument aankoopt. De bedoeling is dat het geld dat de aankoper bespaart door de vermindering van het verkooprecht direct investeert in het aangekochte monument. Op die manier stimuleert de overheid investeringen in beschermde monumenten.

Vermindering schenkbelasting

De belastingen op verkooprechten en schenkingsrechten zijn gewestelijke belastingen. Wanneer iemand een schenking doet van een onroerend goed moet de ontvanger een schenkbelasting betalen. Een schenking van onroerende goederen gebeurt via een notariële akte. Deze registratie laat de ontvanger toe om de correcte heffingregels toe te passen. De tarieven van de schenkbelasting verschillen naargelang de context.

Bij de schenking van een beschermd monument geldt een vermindering van de schenkbelasting wanneer de begiftigde het bekomen voordeel opnieuw investeert in het monument.