Bedrag vermindering personenbelasting

Indicator Totaal bedrag aangegeven voor vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen
Indicatornr. 27
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Registratie Bredero
Brondata Data onbeschikbaar

Omschrijving

Wie werkzaamheden uitvoert aan beschermd onroerend erfgoed die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedwaarden kan voor deze uitgaven een belastingvermindering aanvragen. Dat is mogelijk voor werkzaamheden die zijn opgenomen in een door de minister vastgestelde lijst met werkzaamheden of beheersmaatregelen die vermeld staan in een beheersplan.

De basis van de berekening voor de belastingvermindering is het volledige bedrag van de uitgaven van de werkzaamheden, met een maximum van 25.000 euro per beschermd onroerend goed. Het percentage van de belastingvermindering bedraagt 40%.

De indicator meet het totaalbedrag dat burgers hebben geïnvesteerd in hun onroerende goederen. Dit zijn alle kosten die burgers inbrengen bij het agentschap. Sommige hiervan kunnen niet weerhouden zijn omdat zij niet betoelaagbaar waren.

Tabel

jaar bedrag_aanmerking_belastingvermindering
2.019 520.275,1

Toelichting

In 2019 besteedden burgers voor een totaalbedrag van 520.275 euro voor werkzaamheden aan hun beschermde goederen. Deze kosten maakten zij voor werkzaamheden die in aanmerking komen voor belastingvermindering.

De belastingvermindering in 2019 bedraagt maximaal 208.110 euro (40% van 520.275 euro).

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referentie