Schenkingen met gunstregime schenkbelasting

Indicator Aantal schenkingen van onroerend erfgoed waarbij wordt gebruikgemaakt van het gunstregime voor schenkbelasting
Indicatornr. 35
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal geschonken onroerende goederen
Meetmethode Query databank VLABEL
Brondata Geen data beschikbaar

Omschrijving

Het is mogelijk voor burgers om een onroerend goed te schenken. Zij moeten deze schenking wel laten registreren in een officiële akte bij een notaris en betalen hierop een schenkbelasting. Dit is de normale gang van zaken bij elke schenking tussen levende personen (dus geen legaat in het kader van een testament) van een onroerend goed. Bij een schenking van een beschermd monument hebben burgers recht op een verlaging van de Vlaamse schenkbelasting.

De indicator meet per jaar het aantal beschermde monumenten waarbij de begiftigde van een schenking gebruikmaakt van de belastingvermindering voor schenkbelasting.

Grafische voorstelling

jaar begunstigden goederen
2018 0 0
2019 0 0

Toelichting

Er zijn geen schenkingen van onroerende goederen geregistreerd waarbij is gebruikgemaakt van de verlaging van de schenkbelasting.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021