Aangiftes vermindering personenbelasting

Indicator Aantal aangiftes voor vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen
Indicatornr. 26
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal attesten belastingvermindering
Meetmethode Attesten belastingvermindering geregistreerd in Bredero
Brondata Download brondata

Omschrijving

Wie werkzaamheden uitvoert aan beschermd onroerend erfgoed die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedwaarden kan voor deze uitgaven een belastingvermindering aanvragen. Dat is mogelijk voor werkzaamheden die zijn opgenomen in een door de minister vastgestelde lijst met werkzaamheden of beheersmaatregelen die vermeld staan in een beheersplan.

De indicator telt per jaar het aantal belastingplichtigen die gebruikmaakten van de belastingvermindering. Ten tweede telt de indicator het aantal beschermde onroerende goederen waarvoor een belastingvermindering is aangevraagd. Het agentschap verleent de belastingvermindering per onroerend goed waardoor in het geval van meerdere eigenaars, meerdere personen van hetzelfde goed gebruik kunnen maken van een belastingvermindering.

Notitie

De Vlaamse regering hervormde de belastingvermindering voor onroerend erfgoed. 2019 is het eerste volledige jaar met cijfers over de hervormde belastingvermindering voor werken aan beschermd onroerend erfgoed. Daarom begint deze indicator met een volledig nieuwe tijdreeks.

Tabel

jaar personen goederen
2019 149 54

Toelichting

In 2019 maakten in totaal 149 personen gebruik van de belastingvermindering voor beheerswerkzaamheden aan beschermd onroerend erfgoed. In totaal gaat het om 54 beschermde goederen waar werkzaamheden aan zijn uitgevoerd waarvoor een belastingvermindering is toegekend.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referentie