Verkopen met gunstregime verkooprecht

Indicator Aantal verkopen onroerend erfgoed waarbij wordt gebruikgemaakt van het gunstregime voor verkooprecht
Indicatornr. 33
Frequentie Meetfrequentie
Meeteenheid Aantal verkochte onroerende goederen
Meetmethode Query databank VLABEL
Brondata Download brondata

Omschrijving

Bij aankoop van een beschermd monument kan de aankoper gebruikmaken van een belastingvermindering op het verkooprecht. In ruil voor de belastingvermindering investeert de aankoper het bekomen voordeel in het monument dat hij in zijn bezit krijgt.

De indicator telt het aantal verkochte beschermde monumenten per jaar waarbij de aankoper gebruikmaakt van de belastingvermindering voor verkooprecht.

Tabel

jaar goederen begunstigden
2018 96 141
2019 95 182

Toelichting

In 2019 maakten 182 personen gebruik van een gehalveerd tarief van verkooprechten bij de aankoop van een beschermd monument. In totaal gaat het om 95 monumenten die die werden verkocht met het gunstregime verkooprecht.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021