Bedrag vermindering verkooprecht

Indicator Totaalbedrag van de belastingvermindering voor verkooprecht bij beschermde monumenten
Indicatornr. 34
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Bedrag belastingvermindering (in euro)
Meetmethode Query databank VLABEL
Brondata Download brondata

Omschrijving

Bij aankoop van een beschermd monument kan de aankoper gebruikmaken van een belastingvermindering op het verkooprecht. Het bedrag dat de aankoper uitspaart via de belastingverminder wordt geacht als een subsidie te zijn verleend. Om gebruik te maken van de belastingverminder moet de aankoper wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Het bekomen voordeel investeert de nieuwe eigenaar in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken van het beschermde monument;
  • Het belastingvoordeel is enkel van toepassing op werken opgenomen in een goedgekeurd beheersplan;
  • Voor de werken waarvoor de nieuwe eigenaar een belastingvoordeel geniet, kan hij geen beroep doen op een premie.

De indicator meet het totale bedrag per jaar dat aankopers via het verkooprecht als belastingvermindering ontvangen om te kunnen investeren in beschermde monumenten.

Grafische voorstelling

jaar bedrag
2.018 2.904.805
2.019 2.984.320

Toelichting

In 2019 ontvingen burgers in totaal 2.984.320 euro als belastingvermindering bij de aankoop van beschermde monumenten. Dit bedrag investeren zij in hun beschermd pand.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021