Erfgoedlening

Indicatoren

Erfgoedlening

Wie wil investeren in zijn onroerend erfgoed kan tot slot een erfgoedlening afsluiten om een renovatie, restauratie of herbestemming van onroerend erfgoed te financieren. Dit is een lening aan een lage intrestvoet die eigenaars kunnen gebruiken voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De erfgoedlening geldt dus voor veel meer erfgoed dan de andere belastingverminderingen of premies.