Toegekende erfgoedleningen

Indicator Het aantal toegekende erfgoedleningen
Indicatornr. 37
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal leningen
Meetmethode Query Participatiemaatschappij Vlaanderen
Brondata Download brondata

Omschrijving

Wie werkzaamheden wil uitvoeren aan onroerend erfgoed kan deze financieren aan een lage intrestvoet met een erfgoedlening. Er bestaan 2 types erfgoedleningen:

  • Erfgoedlening type investeringskrediet: Investeringen in onroerend erfgoed in eigendom van ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen;
  • Erfgoedlening type consumentenkrediet: Investeringen in onroerend erfgoed in eigendom van particulieren.

Het onroerend erfgoed dat in aanmerking komt voor een erfgoedlening is beschermd of opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) kent erfgoedleningen toe ter realisatie van projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn van Vlaanderen.

De indicator meet per jaar het aantal toegekende erfgoedleningen per type.

Tabel

jaar erfgoedlening aantal
2018 Investeringskrediet 4
2018 Consumentenkrediet 25
2019 Investeringskrediet 9
2019 Consumentenkrediet 42
2020 Investeringskrediet 11
2020 Consumentenkrediet 32

Toelichting

In 2020 kende de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) in totaal 43 erfgoedleningen toe. 11 aan ondernemers of lokale besturen als investeringskrediet en 32 aan particuliere burgers als consumentenkrediet.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022