Bedrag toegekende erfgoedleningen

Indicator Het totaal ontleend bedrag van toegekende erfgoedleningen
Indicatornr. 38
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query Participatiemaatschappij Vlaanderen
Brondata Download brondata

Omschrijving

Wie werkzaamheden wil uitvoeren aan onroerend erfgoed kan deze financieren aan een lage intrestvoet met een erfgoedlening. Er bestaan 2 types erfgoedleningen:

  • Erfgoedlening type investeringskrediet: Investeringen in onroerend erfgoed in eigendom van ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen;
  • Erfgoedlening type consumentenkrediet: Investeringen in onroerend erfgoed in eigendom van particulieren.

Het onroerend erfgoed dat in aanmerking komt voor een erfgoedlening is beschermd of opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. De lening bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 250.000 euro.

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) kent erfgoedleningen toe ter realisatie van projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn van Vlaanderen.

De indicator meet het totale ontleende bedrag per jaar van toegekende erfgoedleningen. De indicator maaakt daarbij een onderscheid tussen investeringskrediet en consumentenkrediet.

Tabel

jaar erfgoedlening bedrag
2.018 Investeringskrediet 600.000
2.018 Consumentenkrediet 2.933.610
2.019 Investeringskrediet 1.778.203
2.019 Consumentenkrediet 4.180.485
2.020 Investeringskrediet 2.066.461
2.020 Consumentenkrediet 3.558.570

Toelichting

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ontleende in 2020 in totaal een bedrag van 5.625.031 euro voor investeringen in onroerend erfgoed.

Hiervan is 2.066.461 euro bestemd voor ondernemers als investeringskrediet en 3.558.570 euro voor particulieren als consumentenkrediet.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie