Bedrag vastgelegd voor premies varend erfgoed

Indicator Het bedrag vastgelegd voor premies varend erfgoed
Indicatornr. va 7
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

Er bestaan 2 premies voor varend erfgoed:

  • Onderhoudspremie voor onderhoudsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het vrijwaren van het vaartuig van corrosie, vervangen van de startbatterijen, reinigen van de zeilen,… Deze premie bedraagt 40% van de aanvaarde kostenraming (80% bij opgengesteld varend erfgoed), exclusief btw;
  • Beheerspremie voor beheersmaatregelen ter uitvoering van een goedgekeurd beheersprogramma. De beheerspremie bedraagt 40% van de aanvaarde kostenraming (80% bij opengesteld varend erfgoed), exclusief btw, maar kan enkel worden toegekend als de maatregelen die het voorwerp uitmaken van de premieaanvraag, vermeld worden in een goedgekeurd beheersprogramma.

De indicator meet het totale bedrag dat het agentschap Onroerend Erfgoed in een bepaald jaar vastlegt als VAK op de begroting voor het betalen van premies varend erfgoed.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 legde het agentschap Onroerend Erfgoed 872.931 euro vast voor het betalen van premies voor varend erfgoed. 74.813 euro was bestemd voor onderhoudspremies voor beschermd varend erfgoed en 798.118 euro diende voor het betalen van een beheerspremie in het kader van een goedgekeurd beheersprogramma.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie