Toegekende premies varend erfgoed

Indicator Aantal toegekende premies varend erfgoed
Indicatornr. va 6
Meeteenheid Aantal premies
Meetmethode Telling team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

Eigenaars en beheerders van beschermd varend erfgoed maken aanspraak op een premie die hen ondersteunt in het onderhoud en beheer van hun vaartuig. Zo wil de Vlaamse overheid eigenaars ondersteunen om de erfgoedwaarde van het beschermde vaartuig te behouden.

Er bestaan 2 premies voor varend erfgoed:

  • Onderhoudspremie voor onderhoudsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het vrijwaren van het vaartuig van corrosie, vervangen van de startbatterijen, reinigen van de zeilen,…;
  • Beheerspremie voor beheersmaatregelen. Deze premie kan het agentschap enkel toekennen als de maatregelen die het voorwerp uitmaken van de premieaanvraag, vermeld worden in een goedgekeurd beheersprogramma.

De indicator meet op het einde van elk jaar het aantal toegekende premies varend erfgoed, met een onderscheid tussen de 2 soorten premies varend erfgoed.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 kende het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 12 premies toe voor werkzaamheden aan beschermd varend erfgoed. 9 hiervan zijn toegekende onderhoudspremies, 3 zijn voor beheerspremies toegekend in het kader van een goedgekeurd beheersprogramma.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie