Beheersprogramma’s varend erfgoed

Indicator Aantal lopende beheersprogramma’s varend erfgoed
Indicatornr. va 5
Meeteenheid Aantal beheersprogramma’s
Meetmethode Telling beheersprogramma’s
Brondata Download brondata

Omschrijving

Met het oog op het verwezenlijken van de beheersdoelstellingen opgenomen in het beschermingsbesluit kan de eigenaar van beschermd varend erfgoed een beheersprogramma opstellen of laten opstellen. In dit programma kan de eigenaar beschrijven hoe hij de erfgoedwaarden van het goed zal behouden en herstellen. Het opmaken van een beheersprogramma voor varend erfgoed is volledig vrijblijvend maar om aanspraak te maken op bepaalde premies voor varend erfgoed is het wel noodzakelijk om een goedgekeurd beheersprogramma te hebben. Een goedgekeurd beheersprogramma varend erfgoed heeft een looptijd van 10 jaar.

De indicator meet het aantal goedgekeurde beheersprogramma’s die op 31 december van het meetjaar lopende zijn.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2019 keurde het agentschap Onroerend Erfgoed 3 beheersprogramma’s varend erfgoed goed. In totaal zijn er op 31 december 2019 15 beheersprogramma’s voor beschermd varend erfgoed lopende.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie