Buitensporige opgravingskosten

Indicator Aantal toegekende premies voor buitensporige opgravingskosten
Indicatornr. Evarch 53
Meeteenheid Aantal toegekende premies
Meetmethode Registratie team premies
Brondata Data onbeschikbaar (geen data)

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet introduceert een premie voor buitensporige opgravingskosten om de directe kosten van een archeologische opgraving zoals opgenomen in een bekrachtigde archeologienota of nota deels te compenseren.

Een premie voor buitensporige opgravingskosten wordt enkel toegekend aan:

  • Natuurlijke personen;
  • Kleinschalige ondernemingen of verenigingen: ondernemingen of verenigingen die minder dan 10 personen tewerkstellen en die een jaarlijkse omzet van minder dan 5 miljoen euro hebben.

De indicator meet op het einde van elk jaar het aantal toegekende premies voor buitensporige opgravingskosten.

Tabel

jaar aantal
2016 0
2017 0
2018 5
2019 3
2020 8

Toelichting

Het agentschap Onroerend Erfgoed kende in 2020 8 premies toe voor premies buitensporige opgravingskosten in het kader van archeologische opgravingen. Dat zijn er 5 meer dan het jaar voordien.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren