Opgestarte vooronderzoeken met bodemingreep

Indicator Het aantal archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem, waarvan het veldwerk is opgestart
Indicatornr. Evarch 43
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal meldingen vooronderzoek
Meetmethode Query op het Archeologieportaal
Brondata Download brondata

Omschrijving

De erkend archeoloog meldt aan het agentschap Onroerend Erfgoed wanneer hij het veldwerk van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zal starten.

De indicator telt jaarlijks het aantal meldingen van aanvang van archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem . De vooronderzoeken worden onderverdeeld in:

  • Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bij vergunningsplichtige handelingen;
  • Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem met het oog op wetenschappelijke vraagstelling.

Grafische voorstelling

Tabel

jaar Totaal aantal vooronderzoeken
2016 85
2017 494
2018 736
2019 871

Toelichting

In 2019 meldden erkende archeologen de aanvang van 871 archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem: 860 in het kader van de opmaak van een archeologienota of nota en 11 naar aanleiding van een archeologisch vooronderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen.

Bij de vergunningsplichtige vooronderzoeken met ingreep in de bodem is dit ten opzichte van 2018 een stijging van 138 vooronderzoeken. Bij de vooronderzoeken met ingreep in de bodem met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen is er een lichte daling van 3 vooronderzoeken merkbaar ten opzichte van 2018 (14 vooronderzoeken met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen).

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referenties

Archeologieportaal

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren