Toevalsvondsten die leiden tot archeologisch onderzoek

Indicator Het aantal toevalsvondsten dat leidt tot een archeologisch onderzoek door het agentschap Onroerend Erfgoed
Indicatornr. evarch 12
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal toevalsvondsten waaruit een opgraving volgde
Meetmethode Query op het archeologieportaal
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed voert na een melding van een toevalsvondst een evaluatie uit. Daarin gaat het agentschap na wat er met de toevalsvondst moet gebeuren. Na deze evaluatie kan de de beslissing volgen om geen gevolg te geven aan de toevalsvondst, wanneer deze weinig of geen archeologische waarde bevat, of kan het agentschap overgaan tot een archeologische opgraving.

De vinder van een toevalsvondst moet dit binnen 3 dagen melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Tot 10 dagen na de melding van de toevalsvondst is de eigenaar, zakelijkrechthouder of vinder van de toevalsvondst verplicht:

  1. Ze in onveranderde toestand te bewaren;
  2. Ze tegen beschadiging of vernieling te beschermen;
  3. Ze toegankelijk te maken voor archeologisch onderzoek door het agentschap.

De indicator telt het aantal toevalsvondsten waarbij het agentschap na evaluatie besluit dat er een archeologische site aanwezig is en overgaat tot een archeologische opgraving.

Grafische voorstelling

Toelichting

Het agentschap Onroerend Erfgoed verrichtte in 2019 17 interventies op het terrein voor het onderzoeken van toevalsvondsten. Dat is een daling ten opzichte van 2018 toen het agentschap 40 terreininterventies verrichtte.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referenties

Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren

Loket onroerend erfgoed