Wachtlijst voor premies

Indicator Aantal ontvankelijk verklaarde dossiers op de wachtlijst voor premies
Indicatornr. 88
Meeteenheid Aantal ontvankelijk verklaarde dossiers
Meetmethode Registratie team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

Binnen de perken van de daartoe op de begroting beschikbare kredieten kan een premie worden toegekend. Wanneer de kredieten op de begroting ontoereikend zijn om te voldoen aan de maatschappelijke vraag voor een premie kan een premiedossier op een wachtlijst belanden. Het ontvankelijk verklaarde dossier ontvangt dan zijn middelen wanneer er terug kredieten beschikbaar zijn.

De wachtlijst voor premies werd ingevoerd nadat het bedrag nodig voor de ontvankelijk verklaarde premieaanvragen het jaarlijks budget overschreed. Op die manier handelt het agentschap Onroerend Erfgoed alle premieaanvragen af die werden ontvankelijk verklaard.

De erfgoedpremies die worden meegenomen in deze indicator zijn enerzijds de restauratiepremie uit het Monumentendecreet en de erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure uit het Onroerenderfgoeddecreet. Dossiers waarbij voor deze premie wordt gekozen hebben geen maximumbedrag en kunnen meerdere jaren duren omwille van de omvang van de werkzaamheden.

De indicator toont het aantal dossiers aan die op het moment van meting wachten op de toekenning van een erfgoedpremie. Op 31 december van elk jaar worden alle ontvankelijk verklaarde premies geteld waarbij de premie nog niet kon worden toegekend binnen de budgettaire marges.

Notitie

In deze indicator tellen we geen dossiers die werden afgesloten als een meerjarige premieovereenkomst. Deze meten we in een andere indicator.

Grafische voorstelling

Jaar Aantal dossiers Bedrag
2.015 604 375.902.795
2.016 518 326.866.972
2.017 456 249.202.445
2.018 429 242.535.345
2.019 467 258.191.017
2.020 485 255.733.332

Toelichting

Op 31 december 2020 telde het agentschap Onroerend Erfgoed 485 dossiers waarvan de inhoudelijke goedkeuring reeds is gebeurd maar waarvoor het agentschap nog kredieten moet vrijmaken op de begroting. Deze dossiers vertegenwoordigen een totaalbedrag van 255.733.332 euro. Tegenover 2019 is er een toename van het aantal dossiers, maar is het totaalbedrag licht gedaald.

De wachtlijst voor premies groeide fors aan bij het einde van vorige regelgevingen en de maanden voorafgaand aan de start van het Onroerenderfgoeddecreet op 1 januari 2015.

Deze wachtlijst werkt het agentschap de komende jaren geleidelijk aan weg. Op het einde van 2015 bevatte de wachtlijst 604 dossiers die een bedrag van 375.902.795 euro vertegenwoordigen. Dit aantal daalt geleidelijk aan, maar tegelijk komen er ook nieuwe dossiers op de wachtlijst (erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure).

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie