Geïntegreerde beheersplannen

Indicator Het aandeel beheersplannen onroerend erfgoed dat deel uitmaakt van een geïntegreerd beheersplan
Indicatornr. 83, evreg 112
Meeteenheid Aantal geïntegreerde beheersplannen / totaal aantal beheersplannen
Meetmethode Telling
Brondata Data onbeschikbaar (te weinig data)

Omschrijving

Beheersplannen bestaan ook in andere beleidsvelden dan onroerend erfgoed. Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu introduceerde het natuurbeheerplan waarin onder meer beheermaatregelen staan opgenomen die zullen worden uitgevoerd om de natuurbeheerdoelstellingen te realiseren.

Wanneer voor eenzelfde terrein naast een natuurbeheerplan ook een beheersplan wordt opgemaakt voor definitief beschermd onroerend erfgoed of een erfgoedlandschap worden alle beheersdoelstellingen, zowel voor natuurbehoud als behoud en beheer van onroerend erfgoed geïntegreerd in één plan. Dit geïntegreerde beheersplan wordt geïntroduceerd om tegenstrijdigheden tussen de verschillende plannen tegen te gaan en een betere afstemming te voorzien tussen onroerenderfgoedzorg, natuurbehoud en bosbeheer. Een geïntegreerd beheersplan wordt behandeld door zowel het agentschap Natuur en Bos als het agentschap Onroerend Erfgoed (in overleg) en is geldig, indien het wordt goedgekeurd, voor een periode van 24 jaar.

Grafische voorstelling

Jaar Geïntegreerde beheersplannen / totaal aantal beheersplannen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 4
2019 3
2020 3

Toelichting

In 2020 gaf het agentschap Onroerend Erfgoed goedkeuring aan 3 nieuwe geïntegreerde beheersplannen. Het totaal aantal geïntegreerde beheersplannen stijgt naar 10.

In 2017 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten” definitief goed. Dit Besluit van de Vlaamse Regering maakt het mogelijk om geïntegreerde beheersplannen op te maken.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referenties

Databank beheersplannen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten