Schorsing of vernietiging van een beschermingsbesluit

Indicator

Aantal verzoeken tot schorsing of vernietiging van een beschermingsbesluit, opgestart bij de Raad van State

Indicatornr.

64

Meeteenheid

Aantal procedures bij de Raad van State

Meetmethode

Telling

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Iedereen die een benadeling of een belang kan aantonen, kan tegen een voorlopig of definitief beschermingsbesluit binnen de 60 dagen een verzoekschrift tot schorsing of nietigverklaring indienen bij de Raad van State.

  • De Raad van State kan een schorsing van de uitvoering van een administratieve rechtshandeling zoals bijvoorbeeld een beschermingsbesluit bevelen wanneer de Raad van oordeel is dat er een voldoende mate van spoedeisendheid bestaat en er ernstige middelen zijn die dienen te leiden tot een tijdelijke schorsing. Het besluit tot bescherming wordt tijdelijk ongeldig verklaard tot wanneer de Raad van State een definitief arrest velt. In dat arrest kan ofwel worden overgegaan tot een vernietiging van het beschermingsbesluit ofwel kan het beschermingsbesluit rechtsgeldig worden verklaard.

  • Het vernietigen van het beschermingsbesluit kan op grond van een tegenstrijdigheid van de administratieve rechtshandeling met een hogere rechtsnorm, een bevoegdheidsoverschrijding of het niet voldoen aan wettelijke vormvereisten.

De gegevens van deze indicator worden jaarlijks op 31 december geteld. Het agentschap Onroerend Erfgoed volgt de rechtszaken bij de Raad van State op.

Notitie

Het aantal procedures voor wijziging of vernietiging van een beschermingsbesluit dat in een bepaald jaar bij de Raad van State wordt opgestart heeft niet steeds betrekking op een beschermingsbesluit van datzelfde jaar.

Tabel

Jaar

Aantal ingediende dossiers

2015

9

2016

8

2017

3

2018

6

2019

6

2020

0

2021

1

2022

1

2023

1

Toelichting

In 2023 werd 1 vernietigingsprocedure bij de Raad van State opgestart tegen een beschermingsbesluit.

Ook in 2021 en 2022 werd 1 vernietigingsprocedure opgestart, in 2020 geen.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

01-02-2024

Datum publicatie volgende meting

31-01-2025

Referenties

Besluitendatabank

Raad van State