Niet definitief beschermd

Indicator

Aantal beschermingsdossiers die zijn opgestart maar niet werden beëindigd

Indicatornr.

63

Meeteenheid

Aantal voorlopige beschermingen die niet definitief zijn beschermd

Meetmethode

Telling

Brondata

Download brondata

Omschrijving

De procedure voor het beschermen van onroerend erfgoed bestaat uit twee stappen: de eerste fase is het voorlopig beschermen (zie voorlopig beschermd onroerend goed) die kan overgaan in een definitieve bescherming van het goed (zie definitief beschermd onroerend erfgoed). Een andere mogelijkheid is dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed beslist om het onroerend goed niet definitief te beschermen.

De meting geeft het absoluut aantal beschermde goederen onroerend erfgoed waarvan de procedure wordt opgestart (via de ondertekening van het voorlopig beschermingsbesluit), maar niet werd voltooid. Dit wil zeggen dat de procedure wordt stopgezet en het definitief beschermingsbesluit niet wordt ondertekend.

Bij een beslissing om niet tot definitieve bescherming over te gaan (zie niet definitief beschermen) maakt de minister het besluit tot voorlopige bescherming van het onroerende goed ongedaan. Dit kan worden doorgevoerd door de beschermingsprocedure tussen voorlopige en definitieve bescherming stop te zetten of door de wettelijke termijn van de voorlopige bescherming (9 maanden, die eenmalig met 3 maanden kan worden verlengd) te laten verstrijken.

Tabel

Jaar

Aantal voorlopige beschermingen die niet definitief zijn geworden

statuut

2015

0

nvt

2016

0

nvt

2017

1

Monument

2018

0

nvt

2019

1

Monument

2020

2

Monument

2021

0

nvt

2022

0

nvt

2023

0

nvt

Toelichting

In 2023 verliep de wettelijke termijn van geen enkele voorlopige bescherming zonder dat een definitieve bescherming erop volgde.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

01-02-2024

Datum publicatie volgende meting

31-01-2025

Referenties

Besluitendatabank