Niet definitief beschermd

Indicator Aantal beschermingsdossiers die zijn opgestart maar niet werden beëindigd
Indicatornr. 63
Meeteenheid Aantal voorlopige beschermingen die niet definitief zijn beschermd
Meetmethode Telling
Brondata Onbeschikbaar (te weinig data)

Omschrijving

De procedure voor het beschermen van onroerend erfgoed bestaat uit twee stappen: de eerste fase is het voorlopig beschermen (zie voorlopig beschermd onroerend goed) die kan overgaan in een definitieve bescherming van het goed (zie definitief beschermd onroerend erfgoed). Een andere mogelijkheid is dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed beslist om het onroerend goed niet definitief te beschermen.

De meting geeft het absoluut aantal beschermde goederen onroerend erfgoed waarvan de procedure wordt opgestart (via de ondertekening van het voorlopig beschermingsbesluit), maar niet werd voltooid. Dit wil zeggen dat de procedure wordt stopgezet en het definitief beschermingsbesluit niet wordt ondertekend.

Bij een beslissing om niet tot definitieve bescherming over te gaan (zie niet definitief beschermen) maakt de minister het besluit tot voorlopige bescherming van het onroerende goed ongedaan. Dit kan worden doorgevoerd door de beschermingsprocedure tussen voorlopige en definitieve bescherming stop te zetten of door de wettelijke termijn van de voorlopige bescherming (9 maanden, die eenmalig met 3 maanden kan worden verlengd) te laten verstrijken.

Tabel

Jaar Aantal voorlopige beschermingen die niet definitief zijn geworden statuut
2015 0 nvt
2016 0 nvt
2017 1 Monument
2018 0 nvt
2019 1 Monument
2020 2 Monument

Toelichting

In 2020 verliep de wettelijke termijn van twee voorlopige beschermingen als monument zonder dat een definitieve bescherming erop volgde.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022

Referenties

Besluitendatabank