Bedrag erfgoedpremies verdeeld volgens premiepercentage

Indicator Het bedrag vastgelegd voor erfgoedpremies, verdeeld volgens het gehanteerde premiepercentage
Indicatornr. 6 - evreg 129
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

De erfgoedpremie kent twee procedures:

De omvang van een erfgoedpremie berekent het agentschap Onroerend Erfgoed op basis van een kostenraming die de premienemer indient. Afhankelijk van de aard van de premienemer en de functie van het beschermde onroerend goed kan het premiepercentage variëren. We verdelen de premiepercentages in drie categorieën:

  • Categorie 40% van de kostenraming, exclusief btw;
  • Categorie 60% van de kostenraming, exclusief btw;
  • Categorie 80% van de kostenraming, exclusief btw.

De indicator meet het bedrag dat in een bepaald jaar is vastgelegd voor erfgoedpremies. Daarbij maken we een onderscheid naargelang het premiepercentage waarop de premienemer aanspraak maakt.

Grafische voorstelling

Toelichting

Van de in totaal 7.571.673 euro vastgelegd voor erfgoedpremies volgens de standaardprocedure legde het agentschap Onroerend Erfgoed 81% vast voor erfgoedpremies met 40% als premiepercentage. Daarnaast is er 3% voorzien voor erfgoedpremies volgens de standaardprocedure met 60% als premiepercentage en 16% met 80% als premiepercentage.

Het agentschap Onroerend Erfgoed legde in 2017 10.205.784 euro vast voor erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure. Hiervan was 18% bestemd voor erfgoedpremies met 40% als premiepercentage, een kleine 4% voor erfgoedpremies met 60% als premiepercentage en 78% voor erfgoedpremies met 80% als premiepercentage.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2017
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 07-06-2018
Datum publicatie volgende meting 05-04-2019

Referentie