Toegekende erfgoedpremies

Indicator Het aantal toegekende erfgoedpremies, verdeeld volgens standaardprocedure en bijzondere procedure
Indicatornr. 50
Meeteenheid Aantal erfgoedpremies
Meetmethode Registratie team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator meet op het einde van elk jaar het aantal toegekende erfgoedpremies. Bij een toekenning werd de premienemer officieel verwittigd dat zijn premie is vastgelegd in de begroting en er VAK voorzien is dat kan worden uitbetaald.

De erfgoedpremie kent twee procedures:

Grafische voorstelling

Toelichting

Het agentschap kende in 2020 in totaal 1.840 erfgoedpremies toe.

Het agentschap Onroerend Erfgoed kende 1.773 erfgoedpremies volgens de standaardprocedure toe. Dit is een stijging van 487 tegenover 2019 en zelfs van 889 tegenover 2018. Het kunnen erfgoedpremies zijn waarvan het agentschap de aanvraag ontvankelijk verklaarde in 2020 zelf en onmiddellijk ook vastlegde, maar dit kunnen ook erfgoedpremies zijn waarvan het agentschap de aanvraag in eerdere jaren ontvankelijk verklaarde.

Het agentschap kende 67 erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure toe in 2020. Dit is een stijging van 8 premies tegenover 2019. Omwille van de omvang en langere doorlooptijd van de dossiers voor de erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure kan het langer duren dat het agentschap deze dossiers vastlegt.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie