Bedrag vastgelegd voor onderzoekspremies

Indicator Bedrag, vastgelegd voor onderzoekspremies, verdeeld volgens onderzoekspremies voor de opmaak van beheersplannen en onderzoekspremies voor voorafgaand onderzoek
Indicatornr. 5 - evreg 133
Meeteenheid Bedrag in euro
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

De onderzoekspremie dient om voorafgaand onderzoek te ondersteunen over een beter behoud en beheer van beschermd onroerend erfgoed. Er worden twee groepen onderscheiden:

  • Onderzoekspremies voor de opmaak van een beheersplan;
  • Onderzoekspremies voor voorafgaand onderzoek, bijvoorbeeld het onderzoeken van de mogelijkheid tot herbestemming van een monument.

De indicator meet het bedrag dat het agentschap Onroerend Erfgoed in een bepaald jaar vastlegde in de begroting (VAK) voor het uitbetalen van onderzoekspremies.

Grafische voorstelling

Toelichting

De 217 toegekende onderzoekspremies uit 2020 vertegenwoordigen een vastgelegd totaalbedrag van 2.507.755. Dit is meer dan een halvering tegenover 2019 (5.857.535). Deze daling situeert zich bij de onderzoekspremies voor de opmaak van een beheersplan. Dit type onderzoekspremie was niet meer mogelijk om aan te vragen in 2020. Het bedrag voor onderzoekspremies voor voorafgaand onderzoek neemt daarentegen toe met 335.751 euro.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie