Aantal goederen in vastgestelde inventarissen

Indicator

Aantal goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris verdeeld volgens type inventaris

Indicatornr.

47, evreg 31 - evreg 32 - evreg 34

Meeteenheid

Aantal onroerende goederen

Meetmethode

Query op inventarisdatabank

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet schrijft voor dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vijf inventarissen geheel of gedeeltelijk kan vaststellen.

Een onroerend goed kan worden opgenomen in een vastgestelde inventaris wanneer het één of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard. Voor het vaststellen van elke afzonderlijke inventaris ontwikkelde het agentschap een aparte inventarismethodologie.

  • De vastgestelde landschapsatlas,

  • De vastgestelde inventaris van archeologische zones;

  • De vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed;

  • De vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;

  • De vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal onroerende goederen dat in dat jaar is opgenomen in een vastgestelde inventaris en het totaal aantal goederen die op het einde van dat jaar in een vastgestelde inventaris staat.

Grafische voorstelling

Totaal

inventaris

2021

Archeologische zones

70

Bouwkundig erfgoed

76.135

Houtige beplantingen

86

Landschapsatlas

106

Parken en tuinen

15

Toelichting

De minister stelde in 2022 geen nieuwe goederen vast in de landschapsatlas, de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris historische tuinen en parken. Er waren evenmin schrappingen uit deze inventarissen.

Bouwkundig erfgoed

Archeologisch erfgoed

jaar

status

aantal

2015

Nieuw

0

2015

Geschrapt

0

2016

Nieuw

58

2016

Geschrapt

0

2017

Nieuw

1

2017

Geschrapt

1

2018

Nieuw

12

2018

Geschrapt

0

2019

Nieuw

0

2019

Geschrapt

0

2020

Nieuw

0

2020

Geschrapt

0

2021

Nieuw

0

2021

Geschrapt

0

2022

Nieuw

0

2022

Geschrapt

0

Landschappelijk erfgoed

jaar

status

Houtige beplantingen

Landschapsatlas

Parken en tuinen

2015

Geschrapt

0

0

0

2015

Nieuw

0

0

0

2016

Geschrapt

0

0

0

2016

Nieuw

86

21

15

2017

Geschrapt

0

0

0

2017

Nieuw

0

3

0

2018

Geschrapt

0

0

0

2018

Nieuw

0

5

0

2019

Geschrapt

0

0

0

2019

Nieuw

0

0

0

2020

Geschrapt

0

0

0

2020

Nieuw

0

3

0

2021

Geschrapt

0

3

0

2021

Nieuw

0

7

0

2022

Geschrapt

0

0

0

2022

Nieuw

0

0

0

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2022

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-01-2023

Datum publicatie volgende meting

01-02-2024

Referenties

Inventaris onroerend erfgoed

Geoportaal

Thesaurus onroerend erfgoed