Aantal goederen in vastgestelde inventarissen

Indicator Aantal goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris verdeeld volgens type inventaris
Indicatornr. 47, evreg 31 - evreg 32 - evreg 34
Meeteenheid Aantal onroerende goederen
Meetmethode Query op inventarisdatabank
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het Onroerenderfgoeddecreet schrijft voor dat de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vijf inventarissen geheel of gedeeltelijk kan vaststellen.

Een onroerend goed kan worden opgenomen in een vastgestelde inventaris wanneer het één of meerdere erfgoedwaarden bezit en voldoende goed is bewaard. Voor het vaststellen van elke afzonderlijke inventaris ontwikkelde het agentschap een aparte inventarismethodologie.

  • De vastgestelde landschapsatlas,
  • De vastgestelde inventaris van archeologische zones;
  • De vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed;
  • De vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;
  • De vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal onroerende goederen dat in dat jaar is opgenomen in een vastgestelde inventaris en het totaal aantal goederen die op het einde van dat jaar in een vastgestelde inventaris staat.

Grafische voorstelling

Bouwkundig erfgoed

Archeologisch erfgoed

jaar status aantal
2015 Nieuw 0
2015 Geschrapt 0
2016 Nieuw 58
2016 Geschrapt 0
2017 Nieuw 1
2017 Geschrapt 1
2018 Nieuw 12
2018 Geschrapt 0
2019 Nieuw 0
2019 Geschrapt 0

Landschappelijk erfgoed

jaar status Houtige beplantingen Landschapsatlas Parken en tuinen
2015 Geschrapt 0 0 0
2015 Nieuw 0 0 0
2016 Geschrapt 0 0 0
2016 Nieuw 86 21 15
2017 Geschrapt 0 0 0
2017 Nieuw 0 3 0
2018 Geschrapt 0 0 0
2018 Nieuw 0 5 0
2019 Geschrapt 0 0 0
2019 Nieuw 0 0 0

Totaal

inventaris 2019
Archeologische zones 70
Bouwkundig erfgoed 74.885
Houtige beplantingen 86
Landschapsatlas 99
Parken en tuinen 15

Toelichting

In 2019 telde de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 74.885 goederen. De minister bevoegd voor onroerend erfgoed stelde de inventaris bouwkundig erfgoed vast voor de provincie Antwerpen. Dit leidde tot het schrappen van 753 goederen en het volledig nieuw vaststellen van 1.360 goederen. 13.465 goederen bleven vastgesteld zoals ze dat al zijn sinds de laatste vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in 2014.

De minister stelde geen andere inventarissen vast in 2019.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 07-02-2020
Datum publicatie volgende meting 05-02-2021