Reden van schrapping uit vastgestelde inventaris

Indicator

Aantal goederen geschrapt uit een vastgestelde inventaris, verdeeld volgens de reden tot schrapping

Indicatornr.

41 - evreg 33

Meeteenheid

Aantal onroerende goederen

Meetmethode

Query op inventarisdatabank

Brondata

Download brondata

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed en de erkende onroerenderfgoedgemeenten kunnen de vastgestelde inventarissen actualiseren. In dat geval worden er onroerende goederen aan toegevoegd of eruit verwijderd.

Een onroerend goed wordt uit een vastgestelde inventaris geschrapt wanneer:

  • het niet langer erfgoedwaarde bezit;

  • het niet voldoende is bewaard;

  • het omwille van een administratieve fout op de inventaris is terechtgekomen.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal onroerende goederen dat in dat jaar werd geschrapt uit een vastgestelde inventaris. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt naar de reden van schrapping en een onderscheid tussen de vier verschillende inventarissen die kunnen worden vastgesteld.

Notitie

Tot eind 2022 bestonden er vijf inventarissen onroerend erfgoed (de landschapsatlas, de inventaris van archeologische zones, de inventaris van bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplatingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken) die alleen door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed konden vastgesteld worden. Sinds 2023 zijn er vier inventarissen. De inventaris van het landschappelijk erfgoed integreert de eerdere inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris historische tuinen en parken en de landschapselementen uit de landschapsatlas.

Tabel

reden

2022

2023

Administratieve fout

0

57

geen bouwkundig erfgoed

0

75

Onvoldoende bewaard

0

0

Onvoldoende erfgoedwaarde

0

2265

Toelichting

Het agentschap schrapte in 2023 2394 goederen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.

De erkende onroerenderfgoedgemeenten schrapten in 2023 geen onroerende goederen uit een vastgestelde inventaris.

Timing

Einddatum huidige meting

31-12-2023

Meetfrequentie

Jaarlijks

Datum publicatie meting

31-05-2024

Datum publicatie volgende meting

30-05-2025

Referenties

Inventaris onroerend erfgoed

Besluitendatabank

Geoportaal

Thesaurus onroerend erfgoed