Reden van schrapping uit vastgestelde inventaris

Indicator Aantal goederen geschrapt uit een vastgestelde inventaris, verdeeld volgens de reden tot schrapping
Indicatornr. 41 - evreg 33
Meeteenheid Aantal onroerende goederen
Meetmethode Query op inventarisdatabank
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed actualiseert de vastgestelde inventarissen. In dat geval worden er onroerende goederen aan toegevoegd of eruit verwijderd.

Het agentschap schrapt een onroerend goed uit een vastgestelde inventaris wanneer:

  • het niet langer erfgoedwaarde bezit;
  • het niet voldoende is bewaard;
  • het omwille van een administratieve fout op de inventaris is terechtgekomen.

Het agentschap stelt vijf inventarissen geheel of gedeeltelijk vast:

  • De Landschapsatlas;
  • De inventaris van archeologische zones;
  • De inventaris van bouwkundig erfgoed;
  • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;
  • De inventaris van historische tuinen en parken.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal onroerende goederen dat in dat jaar werd geschrapt uit een vastgestelde inventaris. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt naar de reden van schrapping en een onderscheid tussen de vijf verschillende inventarissen die kunnen worden vastgesteld.

Tabel

reden 2018 2019
Administratieve fout 36 111
Onvoldoende bewaard 194 632
Onvoldoende erfgoedwaarde 3 10

Toelichting

De vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen telde in totaal 15.578 goederen. De grote meerderheid hiervan, namelijk 13.465 goederen, waren reeds eerder vastgesteld. Het agentschap schrapte 753 goederen.

10 van deze goederen hadden geen of onvoldoende erfgoedwaarde meer om op de inventaris te blijven. 632 goederen waren onvoldoende bewaard gebleven. Het agentschap schrapte ook 111 goederen omwille van administratieve fouten uit het verleden.

Het agentschap schrapte geen goederen uit andere vastgestelde inventarissen.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 07-02-2020
Datum publicatie volgende meting 05-02-2021