Reden van schrapping uit vastgestelde inventaris

Indicator Aantal goederen geschrapt uit een vastgestelde inventaris, verdeeld volgens de reden tot schrapping
Indicatornr. 41 - evreg 33
Meeteenheid Aantal onroerende goederen
Meetmethode Query op inventarisdatabank
Brondata Download brondata

Omschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed actualiseert de vastgestelde inventarissen. In dat geval worden er onroerende goederen aan toegevoegd of eruit verwijderd.

Het agentschap schrapt een onroerend goed uit een vastgestelde inventaris wanneer:

  • het niet langer erfgoedwaarde bezit;
  • het niet voldoende is bewaard;
  • het omwille van een administratieve fout op de inventaris is terechtgekomen.

Het agentschap stelt vijf inventarissen geheel of gedeeltelijk vast:

  • De Landschapsatlas;
  • De inventaris van archeologische zones;
  • De inventaris van bouwkundig erfgoed;
  • De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;
  • De inventaris van historische tuinen en parken.

De indicator telt op het einde van elk jaar het aantal onroerende goederen dat in dat jaar werd geschrapt uit een vastgestelde inventaris. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt naar de reden van schrapping en een onderscheid tussen de vijf verschillende inventarissen die kunnen worden vastgesteld.

Tabel

reden 2019 2020
Administratieve fout 111 0
Onvoldoende bewaard 632 0
Onvoldoende erfgoedwaarde 10 0

Toelichting

Het agentschap schrapte geen goederen uit vastgestelde inventarissen in 2020.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-02-2021
Datum publicatie volgende meting 04-02-2022