Beschermde goederen met onderzoekspremie

Indicator Aantal beschermde goederen of erfgoedlandschappen waarvoor een onderzoekspremie werd vastgelegd, opgesplitst naar beschermingsstatuut
Indicatornr. 4 - evreg 132
Meeteenheid Aantal onderzoekspremies
Meetmethode Telling team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

De onderzoekspremie kan dienen ter ondersteuning van de opmaak van een beheersplan of de uitvoering van een noodzakelijk voorafgaand onderzoek aan een beschermd monument, stads- en dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap, archeologische site of een erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt.

De indicator telt het aantal toegekende onderzoekspremies per jaar en maakt daarbij een onderscheid naargelang het beschermingsstatuut van het onroerende goed waarvoor de onderzoekspremie is toegekend.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 kende het agentschap 217 onderzoekspremies toe.

De meerderheid van de onderzoekspremies kent het agentschap toe voor voorafgaand onderzoek aan beschermde monumenten. In 2020 gaat het om 197 onderzoekspremies, een daling van 186 tegenover 2019. Dit komt omdat de onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersprogramma niet meer mogelijk is.

Ook bij de andere beschermingsstatuten zien we een daling van onderzoekspremies. 14 onderzoekspremies (15 minder dan 2019) kende het agentschap toe voor gebouwen binnen beschermde stads- of dorpsgezichten, 6 voor cultuurhistorische landschappen (32 minder dan 2019). Bij de andere beschermingsstatuten kende het agentschap geen onderzoekspremies toe.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie