Aantal ontvankelijk verklaarde premieaanvragen

Indicator Aantal ontvankelijk verklaarde premieaanvragen per jaar
Indicatornr. 31
Meeteenheid Aantal ontvankelijke dossiers
Meetmethode Bredero en registratie team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

De indicator geeft een beeld van de ontvankelijk verklaarde premieaanvragen: dit zijn premieaanvragen die inhoudelijk en vormelijk in aanmerking komen voor een premie. Het agentschap heeft 3 maanden om een premieaanvraag te behandelen.

De indicator maakt een onderscheid tussen volgende premies:

De indicator telt het aantal ontvankelijk verklaarde aanvragen voor premies tussen 1 januari en 31 december van een bepaald jaar.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2019 verklaarde het agentschap Onroerend Erfgoed 1.421 aanvragen voor erfgoedpremies volgens de standaardprocedure ontvankelijk. Dit is een stijging van 400 premieaanvragen tegenover 2018 met 1.021 ontvankelijk verklaarde premieaanvragen.

Het aantal aanvragen voor de erfgoedpremie bijzondere procedure stijgt naar 114 ontvankelijk verklaarde premieaanvragen. Na een trage start van deze premie kent ook deze procedure een groeiend aantal aanvragen per jaar.

Het aantal ontvankelijk verklaarde aanvragen voor onderzoekspremies daalt tegenover 2018. In 2019 verklaarde het agentschap 489 aanvragen voor onderzoekspremies ontvankelijk. Dit is een daling van 129 tegenover 2018 (618).

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2019
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 30-04-2020
Datum publicatie volgende meting 30-04-2021

Referentie