Toegekende onderzoekspremies

Indicator Aantal toegekende onderzoekspremies, verdeeld volgens onderzoekspremies voor de opmaak van beheersplannen en onderzoekspremies voor voorafgaand onderzoek
Indicatornr. 3 - evreg 131
Meeteenheid Aantal onderzoekspremies
Meetmethode Telling team premies
Brondata Download brondata

Omschrijving

De onderzoekspremie wordt onderverdeeld in twee groepen:

  • Onderzoekspremies voor de opmaak van een beheersplan;
  • Onderzoekspremies voor voorafgaand onderzoek, bijvoorbeeld het onderzoeken van de mogelijkheid tot herbestemming van een monument.

De indicator telt het aantal onderzoekspremies die het agentschap Onroerend Erfgoed in het jaar van de meting toekent aan een premienemer. We maken daarbij een onderscheid tussen de twee categorieën.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2020 kende het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 217 onderzoekspremies toe. Dit is een daling van 251 tegenover 2019.

Al deze onderzoekspremies dienden voor voorafgaand onderzoek te ondersteunen. Voor de opmaak van een beheersplan kan geen onderzoekspremie meer worden aangevraagd.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022

Referentie