Aantal onroerende goederen met beheersplan

Indicator Aantal onroerende goederen, verdeeld volgens statuut, waarvoor een beheersplan in uitvoering is
Indicatornr. 23, evreg 107
Meeteenheid Aantal onroerende goederen
Meetmethode Telling van het aantal onroerende goederen dat binnen een beheersplan valt
Brondata Download brondata

Omschrijving

Een beheersplan kan van toepassing zijn op alle statuten van beschermd onroerend erfgoed of erfgoedlandschappen. Eén beheersplan kan gelden voor verschillende beschermde onroerende goederen ineens, of omgekeerd, voor één beschermd onroerend goed kunnen meerdere beheersplannen van toepassing zijn. Een beheersplan kan tot slot ook worden opgemaakt voor een volledige bescherming of slechts een deel van een bescherming.

De indicator telt per jaar het aantal beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen, archeologische sites en erfgoedlandschappen waarop een goedgekeurd beheersplan van toepassing is.

Grafische voorstelling

Toelichting

De in 2020 goedgekeurde beheersplannen bevatten in totaal 541 onroerende goederen, of delen van onroerende goederen. De grote meerderheid hiervan (402) zijn beschermde monumenten. Daarnaast bevatten de beheersplannen 89 stads- en dorpsgezichten, 49 cultuurhistorische landschappen en 1 archeologische site.

De optelsom van het aantal lopende beheersplannen, verdeeld volgens beschermingsstatuut, ligt hoger dan het totaal aantal goedgekeurde beheersplannen. Dit heeft te maken met de overlap van beschermingsstatuten van goederen waarvoor een beheersplan is goedgekeurd. Een onroerend goed kan meerdere beschermingsstatuten tellen en wordt bij elk beschermingsstatuut meegeteld.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022