Lopende beheersplannen

Indicator Aantal goedgekeurde nog lopende beheersplannen
Indicatornr. 22
Frequentie Jaarlijks
Meeteenheid Aantal beheersplannen
Meetmethode Query op databank beheersplannen
Brondata Download brondata

Omschrijving

Een beheersplan goedgekeurd sinds 2015, sinds het Onroerenderfgoeddecreet van kracht is, heeft een looptijd van 24 jaar. De landschapsbeheersplannen en herwaarderingsplannen die dateren van voor het Onroerenderfgoeddecreet hebben een looptijd van respectievelijk 27 jaar en 10 jaar.

De indicator telt het totale aantal goedgekeurde beheersplannen die op 31 december van een bepaald jaar nog lopende zijn. De indicator neemt vervallen beheersplannen in mindering op het moment dat ze vervallen.

Grafische voorstelling

Toelichting

Op 31 december 2020 telde het agentschap Onroerend Erfgoed in totaal 1.226 goedgekeurde nog lopende beheersplannen. In 2020 keurde het agentschap 262 nieuwe beheersplannen goed. Tegelijkertijd eindigde de looptijd van 2 beheersplannen.

Het Onroerenderfgoeddecreet zet expliciet in op beheersplanning als instrument. Van de in totaal 1.226 lopende beheersplannen is 7% een herwaarderingsplan of een landschapsbeheersplan, 93% zijn beheersplannen goedgekeurd sinds het Onroerenderfgoeddecreet. Sinds deze inwerkingtreding is het mogelijk voor alle onroerende goederen om een beheersplan op te maken.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2020
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 05-03-2021
Datum publicatie volgende meting 04-03-2022