Verdeling erfgoedpremies naar premiepercentage

Indicator Verdeling van het aantal erfgoedpremies volgens het gehanteerde premiepercentage
Indicatornr. 2 - evreg 129
Meeteenheid Aantal erfgoedpremies
Meetmethode Query in Orafin
Brondata Download brondata

Omschrijving

De erfgoedpremie kent twee procedures:

De omvang van een erfgoedpremie wordt berekend op basis van een kostenraming die de premienemer indient bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Afhankelijk van de aard van de premienemer en de functie van het beschermde onroerend goed kan het premiepercentage variëren. De premiepercentages worden onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Categorie 40% van de kostenraming, exclusief btw;
  • Categorie 60% van de kostenraming, exclusief btw;
  • Categorie 80% van de kostenraming, exclusief btw.

De indicator meet het aantal toegekende erfgoedpremies per jaar en maakt daarbij een onderscheid naargelang het premiepercentage waarop de premienemer aanspraak maakte.

Grafische voorstelling

Toelichting

In 2017 telde net geen 90% van alle erfgoedpremies volgens de standaardprocedure een premiepercentage van 40% (789 van de 879). De meerderheid van de toegekende erfgoedpremies valt onder het standaardpercentage van 40% van de aanvaarde kostenraming. Van de overige erfgoedpremies volgens de standaardprocedure heeft 2% een premiepercentage van 60% en 8% een premiepercentage van 80%.

De absolute aantallen van de erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure liggen veel lager dan bij de standaardprocedure. Zowel in 2016 als in 2017 kende het agentschap Onroerend Erfgoed 22 erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure toe. In 2017 hebben 13 hiervan een premiepercentage van 40%, 1 van 60% en 8 van 80%.

Timing

Einddatum huidige meting 31-12-2017
Meetfrequentie Jaarlijks
Datum publicatie meting 07-06-2018
Datum publicatie volgende meting 05-04-2019

Referentie